Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc SA (Gambling Help Services SA)

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help) hoạt động trên khắp khu vực thành thị và nông thôn SA, cung cấp tư vấn và hỗ trợ cá nhân, tài chính và gia đình, miễn phí và bảo mật. Hỗ trợ có sẵn cho các cá nhân và gia đình và bạn bè của họ.

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc SA (Gambling Help Services SA)

Quý vị đang tìm hỗ trợ nào?

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help) hoạt động trên khắp khu vực thành thị và nông thôn SA, cung cấp tư vấn và hỗ trợ miễn phí và bảo mật cho cá nhân, gia đình và vấn đề tài chính. Hỗ trợ có sẵn cho các cá nhân và gia đình và bạn bè của họ.

Vị trí đô thị

Vùng đô thị phía Bắc

Dịch vụ cờ bạc toàn tiểu bang (Liệu pháp hành vi nhận thức GHS) - Elizabeth
Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS) - Elizabeth       
Địa chỉ: GP Plus Elizabeth, 16 Playford Drive, Elizabeth   (Google Maps)     
Số điện thoại: 08 8204 4779       
Web: SA Gambling Therapy

Relationships Australia SA - Salisbury       
Địa chỉ: Shop 7, Salisbury Cinema Complex, Cr James and Gawler Streets, Salisbury (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196       
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Elizabeth       
Địa chỉ: 13 Elizabeth Way, Elizabeth (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196       
Web: Relationships Australia

Community Access and Services SA (GHS Tiếng Việt) - Salisbury       
Địa chỉ: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8447 8821       
Web: CASSA

Flinders University (GHS Thổ Dân) - Salisbury       
Địa chỉ: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8182 5191       
Web: Flinders University

Khu đô thị phía đông

Relationships Australia SA - Adelaide CBD     
Địa chỉ: 151 South Tce, Adelaide (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196     
Web: Relationships Australia

OARS Community Transitions - Adelaide CBD     
Địa chỉ: 33 Franklin Street, Adelaide (Google Maps)      
Số điện thoại: (08) 8218 0700     
Web: OARS

Khu đô thị phía nam

Dịch vụ cờ bạc toàn tiểu bang (Liệu pháp hành vi nhận thức GHS) - Bedford Park
Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS) - Bedford Park     
Địa chỉ: SALHN, Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)     
Số điện thoại: 08 8204 4779      
Web: SA Gambling Therapy

Relationships Australia SA - Marion      
Địa chỉ: Level 5, Westfield Marion Shopping Centre, 297 Diagonal Road, Oaklands Park (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196      
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Noarlunga      
Địa chỉ: Noarlunga TAFE (Room W152, Ramsay Place, Noarlunga (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196      
Web: Relationships Australia

Flinders University (GHS Thổ Dân) - Bedford Park      
Địa chỉ: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)      
Số điện thoại: (08) 8182 5191      
Web: Flinders University

SALHN (GHS Thổ Dân) - Bedford Park      
Địa chỉ: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)      
Số điện thoại: (08) 8204 4779      
Web: SALHN

Khu đô thị phía tây

Relationships Australia SA - Port Adelaide     
Địa chỉ: Ground Floor, 8 Butler Street, Port Adelaide (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196     
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Hindmarsh     
Địa chỉ: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196     
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (GHS đa văn hóa) - Hindmarsh     
Địa chỉ: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196     
Web: Relationships Australia

Overseas Chinese Association (GHS ngôn ngữ Trung Quốc) - Findon     
Địa chỉ: 110 Crittenden Road, Findon (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8445 1677     
Web: Overseas Chinese Association

Community Access and Services SA (GHS Tiếng Việt) - Athol Park     
Địa chỉ: 62 Athol Street, Athol Park (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8447 8821     
Web: Community Access and Services SA

Adelaide Hills

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Mount Barker        
Địa chỉ: Community Health Services Wellington Road, Mount Barker (Google Maps)        
Số điện thoại: 1800 934 196 hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)         
Web: Relationships Australia

Địa điểm nông thôn

Eyre & Tây SA

Uniting Country SA - Whyalla    
Địa chỉ: 22 McRitchie Crescent, Whyalla Stuart (Google Maps)    
Số điện thoại: 1300 067 777    
Web: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Port Lincoln    
Địa chỉ: 3-5 Eyre Street, Port Lincoln (Google Maps)    
Số điện thoại: 1300 067 777    
Web: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services (GHS Thổ Dân)- Port Lincoln    
Địa chỉ: 21 Washington Street, Port Lincoln (Google Maps)    
Số điện thoại: (08) 8683 1909    
Web: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health (GHS Thổ Dân) - Ceduna    
Địa chỉ: 1 Eyre Highway, Ceduna (Google Maps)    
Số điện thoại: (08) 8626 2500    
Web: Yadu Health Aboriginal GHS

Yorke & Trung bắc SA

Uniting Country SA - Port Pirie      
Địa chỉ: 60 Florence Street, Port Pirie (Google Maps)     
Số điện thoại: 1300 067 777      
Web: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Kadina      
Địa chỉ: 8 Digby Street, Kadina (Google Maps)     
Số điện thoại: 1300 067 777      
Web: Uniting Country SA

Viễn bắc SA

Uniting Country SA - Port Augusta     
Địa chỉ: 36 Stirling Road, Port Augusta (Google Maps)     
Số điện thoại: 1300 067 777     
Web: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services (GHS Thổ Dân) - Port Augusta     
Địa chỉ: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8641 0907     
Web: Aboriginal Family Support Services

Murray Mallee

Aboriginal Family Support Services (GHS Thổ Dân) - Berri      
Địa chỉ: 23 Denny Street, Berri (Google Maps)      
Số điện thoại: (08) 8582 3192      
Web: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services (GHS Thổ Dân) - Murray Bridge      
Địa chỉ: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8532 1790      
Web: Aboriginal Family Support Services

Relationships Australia - Berri      
Địa chỉ: 9 Kay Avenue, Berri (các dịch vụ tiếp cận cộng đồng ở Waikerie, Loxton và Renmark) (Google Maps)     
Số điện thoại: 1800 934 196  hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)      
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Murray Bridge      
Địa chỉ: Centacare Catholic Family Services, 55 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps     
Số điện thoại: 1800 934 196  hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)      
Web: Relationships Australia

Fleurieu & Kangaroo Island

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Victor Harbour     
Địa chỉ: WorkSkil Office, 16 Seaview Road, Victor Harbor (Google Maps)   
Số điện thoại: 1800 934 196  hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)     
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Goolwa     
Địa chỉ: Uniting Community Open Door Centre, 1 Collingwood Street, Goolwa (Google Maps)   
Số điện thoại: 1800 934 196  hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)     
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Kingscote     
Địa chỉ: Junction Australia Family and Community Centre, 9 Murray Street, Kingscote (Google Maps)      
Số điện thoại: 1800 934 196  hoặc 1800 182 325 (Cuộc gọi ở nông thôn)     
Web: Relationships Australia

Limestone Coast

Lifeline South East - Mount Gambier     
Địa chỉ: 5 Mark Street, Mount Gambier (Google Maps)     
Số điện thoại: (08) 8723 2299     
Web: Lifeline South East

Các dịch vụ tiếp cận cộng đồng cũng có sẵn ở Bordertown, Robe, Keith, Kingston, Penola, Naracoorte và Millicent.

Barossa, Light & Hạ Bắc SA

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Gawler   
Để đặt trước và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với văn phòng của Relationships Australia Elizabeth. 
Số điện thoại: (08) 8255 3323   
Web: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Văn phòng tiếp cận cộng đồng) - Nuriootpa   
Để đặt trước và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với văn phòng của Relationships Australia Salisbury. 
Số điện thoại: (08) 8255 3323   
Web: Relationships Australia

Hỗ trợ về cờ bạc miễn phí và bảo mật dành cho Người Thổ dân (First Nations), những người thân yêu và cộng đồng của họ.

Nam Úc có các dịch vụ về cờ bạc công nhận các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau dành cho những người thuộc các cộng đồng Thổ dân (First Nations).

Liên hệ với dịch vụ dưới đây nếu bạn muốn trò chuyện.

Flinders University (GHS Thổ Dân) - Salisbury

Địa chỉ: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps)   
Số điện thoại: (08) 8182 5191   
Web: Flinders University

 

Flinders University (GHS Thổ Dân) - Bedford Park

Địa chỉ: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)    
Số điện thoại: (08) 8182 5191   
Web: Flinders University

SALHN (GHS Thổ Dân) - Bedford Park

Địa chỉ: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)    
Số điện thoại: (08) 8204 4779   
Web: SALHN

Aboriginal Family Support Services - Port Lincoln

Địa chỉ: 21 Washington Street, Port Lincoln (Google Maps)   
Số điện thoại: (08) 8683 1909   
Web: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health (GHS Thổ Dân) - Ceduna

Địa chỉ: 1 Eyre Highway, Ceduna (Google Maps)    
Số điện thoại: (08) 8626 2500   
Web: Yadu Health Aboriginal GHS

Aboriginal Family Support Services - Port Augusta

Địa chỉ: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (Google Maps)   
Số điện thoại: (08) 8641 0907   
Web: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services - Berri

Địa chỉ: 23 Denny Street, Berri (Google Maps)   
Số điện thoại: (08) 8582 3192   
Web: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services - Murray Bridge

Địa chỉ: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps)   
Số điện thoại: (08) 8532 1790   
Web: Aboriginal Family Support Services

Có hỗ trợ về cờ bạc miễn phí và bảo mật cho những người từ các cộng đồng Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ (Culturally and Linguistically Diverse), người thân yêu và cộng đồng.

Nam Úc có các dịch vụ về cờ bạc công nhận các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau cho những người thuộc các cộng đồng Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ (Culturally and Linguistically Diverse).

Hỗ trợ Đa văn hóa

Tư vấn tài chính là một dịch vụ miễn phí, an toàn và bảo mật để giúp quý vị quản lý tài chính của mình.

Các chuyên gia tư vấn tài chính có trình độ chuyên môn sẽ lắng nghe mà không phán xét và giúp quý vị giải quyết các vấn đề về nợ, tín dụng và phát triển kế hoạch để giúp hồi phục tình hình tài chính của quý vị — và giảm bớt căng thẳng về các vấn đề tiền bạc.

Tư vấn tài chính có sẵn cho những người cố gắng thay đổi việc chơi cờ bạc của mình cũng như các cặp đôi, gia đình và bạn bè. Chuyên gia tư vấn tài chính cũng có thể giúp tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khác.

Chuyên gia tư vấn tài chính có thể:

  • đánh giá tình hình tài chính của quý vị, giải thích các lựa chọn của quý vị và làm việc với quý vị để phát triển một kế hoạch dựa trên các ưu tiên và mục tiêu của quý vị
  • làm việc với các nhà cung cấp tín dụng để giúp quý vị với khoản vay, nợ thẻ tín dụng hoặc nợ thế chấp bao gồm cả việc nộp đơn xin các thay đổi do khó khăn tài chính đối với các khoản vay hiện có
  • đàm phán với các nhà cung cấp tiện ích của quý vị (điện, gas, điện thoại) và các nhà cung cấp khác để phát triển các kế hoạch thanh toán khả thi
  • giúp quý vị lập ngân sách
  • giới thiệu quý vị đến các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn khác mà quý vị có thể cần, bao gồm tư vấn, dịch vụ pháp lý, các hỗ trợ cho tình huống khẩn cấp và tiền phạt
  • xác định và giúp quý vị xin các khoản chiết giảm, ví dụ như chiết giảm chi phí sinh hoạt, các quyền lợi như khoản vay không trả lãi và các lựa chọn về khiếu nại và giải quyết như thanh tra viên và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Tất cả các Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Services) đều có thể giúp quý vị tiếp cận với các chuyên gia tư vấn tài chính có trình độ chuyên môn để giúp quý vị quản lý tài chính của mình.

Một trong những chiến thuật quý vị có thể sử dụng để tạo ra sự thay đổi là tự cấm bản thân chơi cờ bạc, còn được gọi là tự cấm.

Quý vị tự cấm bằng cách nào?

Quý vị có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc (tụ điểm) hoặc Dịch vụ dành cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp (Consumer and Business Services (CBS)) cấm quý vị vào khu vực diễn ra hoạt động cờ bạc. Việc này có thể bao gồm các khách sạn và câu lạc bộ có máy đánh bạc, cửa hàng TAB, và Sòng bạc Adelaide. Quý vị cũng có thể yêu cầu bị cấm đánh bạc trực tuyến.

Quý vị có thể yêu cầu bị cấm đến nhiều tụ điểm.

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm Dịch vụ dành cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp (Consumer and Business Services) hoặc gọi số 131 882 và chọn lựa chọn 6.

Dịch vụ dành cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp (Consumer and Business Services)

BetStop – Sổ đăng ký tự loại trừ quốc gia (BetStop – the National Self-Exclusion Register™)

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ là một dịch vụ quốc gia miễn phí giúp bạn loại trừ tất cả các dịch vụ đặt cược qua điện thoại và trực tuyến được Úc cấp phép chỉ bằng một bước. Tìm hiểu thêm về BetStop – the National Self-Exclusion Register™ hoặc liên hệ với Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc SA (Gambling Help Services SA) nếu bạn muốn chúng tôi hỗ trợ đăng ký. 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

Giúp đỡ thành viên gia đình hoặc bạn bè của quý vị

Quý vị có phải là thành viên gia đình hoặc bạn bè của một người nào đó có nguy cơ làm hại bản thân hoặc người khác do cờ bạc không? Quý vị có thể yêu cầu chỉ thị cấm của bên thứ ba (third-party barring order) để ngăn họ vào các tụ điểm cờ bạc.

Một chỉ thị có tính ràng buộc về mặt pháp lý và có thể ngăn cản người ta:

  • đánh bạc tại sòng bạc
  • vào các khu vực trong khách sạn và câu lạc bộ có máy đánh bạc
  • đặt cược trong các cuộc đua hoặc trận đấu thể thao (trực tuyến hoặc tại các cửa hàng TAB)
  • mua vé số thương mại.

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm Dịch vụ dành cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp (Consumer and Business Services) hoặc gọi số 131 882 và chọn lựa chọn 6.

Dịch vụ dành cho Người tiêu dùng và Doanh nghiệp (Consumer and Business Services)

Đường dây Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Helpline) là một dịch vụ điện thoại bảo mật, miễn phí hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Gọi 1800 858 858.

Đường dây trợ giúp được điều hành bởi những người hiểu những thách thức của việc thay đổi hành vi cờ bạc. Nhân viên tư vấn qua điện thoại sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ quý vị. Họ sẽ không phán xét quý vị, chỉ trích quý vị hoặc khiến quý vị cảm thấy tồi tệ về bản thân.

1800 858 858

Image
Gamble Aware

Ở đây vì Trò chơi (Here for The Game)

 Gặp gỡ các đối tác của chúng tôi, những người đang giúp chúng tôi phá vỡ việc bình thường hóa cờ bạc trong thể thao

Tìm hiểu Thêm

Talk to someone