Bạn, hoặc một người mà bạn quan tâm, có gặp các vấn đề về đánh bạc hay không? Chúng tôi có thể giúp bạn.

Bạn có thể nói chuyện với nhân viên của chúng tôi qua dịch vụ điện thoại miễn phí và bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể bố trí thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn.

Hãy gọi số 1800 858 858.

Các tài liệu dành cho người nói tiếng Việt gặp khó khăn do đánh bạc

Bạn vẫn không biết chắc phải làm gì? Tại sao không xem một số tài liệu bằng ngôn ngữ của bạn. Nhấp chuột vào các liên kết bên dưới để mở.