जुवा सहायता सेवाहरू एस ए (South Australia – Gambling Support)

जुवा सहायता (Gambling Help Services) सेवाहरू व्यक्तिगत, आर्थिक र पारिवारिक परामर्श र सहायता प्रदान गर्न नि:शुल्क र गोप्य सेवा, महानगर र ग्रामीण क्षेत्र, एस ए (SA) भर सञ्चालन हुन्छन्। सहायता कोही व्यक्ति र उनीहरूका परिवार र साथीहरूका लागि उपलब्ध छ।

समस्या उत्पन्न गर्ने जुवाको लागि कार्यालय (Office for Problem Gambling)

तपाईं कस्तो प्रकारको सहायता खोज्दै हुनुहुन्छ?

जुवा सहायता सेवाहरू (Gambling Help Services) नि:शुल्क र गोप्य व्यक्तिगत, आर्थिक र पारिवारिक परामर्श र सहायता प्रदान गर्दै महानगरीय र ग्रामीण एस ए (SA) भर सञ्चालन हुन्छन्। सहायता कोही व्यक्ति र उनीहरूका परिवारहरू र साथीहरूका लागि उपलब्ध छ।

मेट्रो स्थानहरू

उत्तरी मेट्रो

राज्यव्यापी जुवा सेवा (संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी GHS) - एलिजाबेथ 
Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS) - Elizabeth        
ठेगाना: GP Plus Elizabeth, 16 Playford Drive, Elizabeth (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८२०४ ४७७९        
वेब: SA Gambling Therapy

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - सालिसबरी 
Relationships Australia SA - Salisbury        
ठेगाना: Shop 7, Salisbury Cinema Complex, Cr James and Gawler Streets, Salisbury (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६        
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - एलिजाबेथ 
Relationships Australia SA - Elizabeth        
ठेगाना: 13 Elizabeth Way, Elizabeth (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६        
वेब: Relationships Australia

सामुदायिक पहुँच र सेवाहरू SA (भियतनामी GHS) - सालिसबरी 
Community Access and Services SA (Vietnamese GHS) - Salisbury        
ठेगाना: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८४४७ ८८२१        
वेब: CASSA

फ्लिन्डर्स विश्वविद्यालय (फर्स्ट नेसन्स GHS) - सालिसबरी 
Flinders University (Aboriginal GHS) - Salisbury        
ठेगाना: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८१८२ ५१९१        
वेब: Flinders University

पूर्वी मेट्रो

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - एडिलेड CBD 
Relationships Australia SA - Adelaide CBD      
ठेगाना: 151 South Tce, Adelaide (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६      
वेब: Relationships Australia

OARS समुदाय संक्रमण - एडिलेड CBD 
OARS Community Transitions - Adelaide CBD      
ठेगाना: 33 Franklin Street, Adelaide (गुगल नक्सा)       
फोन: ०८ ८२१८ ०७००      
वेब: OARS

दक्षिणी मेट्रो

राज्यव्यापी जुवा सेवा (संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी GHS) - बेडफोर्ड पार्क 
Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS) - Bedford Park      
ठेगाना: SALHN, Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८२०४ ४७७९       
वेब: SA Gambling Therapy

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - मेरियन 
Relationships Australia SA - Marion       
ठेगाना: Level 5, Westfield Marion Shopping Centre, 297 Diagonal Road, Oaklands Park (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६       
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - नोआरलुङ्गा 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Noarlunga       
ठेगाना: Noarlunga TAFE (Room W152, Ramsay Place, Noarlunga (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६       
वेब: Relationships Australia

फ्लिन्डर्स विश्वविद्यालय (फर्स्ट नेसन्स GHS) - बेडफोर्ड पार्क 
Flinders University (Aboriginal GHS) - Bedford Park       
ठेगाना: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (गुगल नक्सा)       
फोन: ०८ ८१८२ ५१९१       
वेब: Flinders University

SALHN (एबोरिजिनल जुवा थेरापी सेवा) - बेडफोर्ड पार्क 
SALHN (Aboriginal Gambling Therapy Service) - Bedford Park       
ठेगाना: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (गुगल नक्सा)       
फोन: ०८ ८२०४ ४७७९       
वेब: SALHN

पश्चिमी मेट्रो

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - पोर्ट एडिलेड 
Relationships Australia SA - Port Adelaide     
ठेगाना: Ground Floor, 8 Butler Street, Port Adelaide (गुगल नक्सा)     
फोन: १८०० ९३४ १९६     
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - हिन्दमार्श 
Relationships Australia SA - Hindmarsh     
ठेगाना: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (गुगल नक्सा)     
फोन: १८०० ९३४ १९६     
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (बहुसांस्कृतिक GHS) - हिन्दमार्श 
Relationships Australia SA (Multicultural GHS) - Hindmarsh     
ठेगाना: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (गुगल नक्सा)     
फोन: १८०० ९३४ १९६     
वेब: Relationships Australia

ओभरसीज चाइनिज एसोसिएशन (चिनियाँ GHS) - फिनडोन 
Overseas Chinese Association (Chinese GHS) - Findon     
ठेगाना: 110 Crittenden Road, Findon (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८४४५ १६७७     
वेब: Overseas Chinese Association

सामुदायिक पहुँच र सेवाहरू SA (भियतनामी GHS) - अथोल पार्क 
Community Access and Services SA (Vietnamese GHS) - Athol Park     
ठेगाना: 62 Athol Street, Athol Park (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८४४७ ८८२१     
वेब: Community Access and Services SA

एडिलेड हिल्स (Adelaide Hills)

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - माउन्ट बार्कर 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Mount Barker      
ठेगाना: Community Health Services Wellington Road, Mount Barker (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६ वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)      
वेब: Relationships Australia

क्षेत्रीय स्थानहरू

आइर (Eyre) र वेस्टर्न SA

युनाइटिङ कुन्ट्री SA - व्हायाल्ला 
Uniting Country SA - Whyalla    
ठेगाना: 22 McRitchie Crescent, Whyalla Stuart (गुगल नक्सा)    
फोन: १३०० ०६७ ७७७    
वेब: Uniting Country SA

युनाइटिङ कुन्ट्री SA - पोर्ट लिंकन 
Uniting Country SA - Port Lincoln    
ठेगाना: 3-5 Eyre Street, Port Lincoln (गुगल नक्सा)    
फोन: १३०० ०६७ ७७७    
वेब: Uniting Country SA

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - पोर्ट लिंकन 
Aboriginal Family Support Services - Port Lincoln    
ठेगाना: 21 Washington Street, Port Lincoln (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८६८३ १९०९    
वेब: Aboriginal Family Support Services

यदु स्वास्थ्य  (फर्स्ट नेसन्स GHS) - सेडुना 
Yadu Health Aboriginal GHS - Ceduna    
ठेगाना: 1 Eyre Highway, Ceduna (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८६२६ २५००    
वेब: Yadu Health Aboriginal GHS

योर्क (Yorke) र मध्य उत्तरी SA

युनाइटिङ कुन्ट्री SA - पोर्ट पिरी 
Uniting Country SA - Port Pirie      
ठेगाना: 60 Florence Street, Port Pirie (गुगल नक्सा)     
फोन: १३०० ०६७ ७७७      
वेब: Uniting Country SA

युनाइटिङ कुन्ट्री SA - कडिना 
Uniting Country SA - Kadina      
ठेगाना: 8 Digby Street, Kadina (गुगल नक्सा)     
फोन: १३०० ०६७ ७७७      
वेब: Uniting Country SA

सुदूर उत्तर SA

युनाइटिङ कुन्ट्री SA - पोर्ट अगस्टा 
Uniting Country SA - Port Augusta     
ठेगाना: 36 Stirling Road, Port Augusta (गुगल नक्सा)     
फोन: १३०० ०६७ ७७७     
वेब: Uniting Country SA

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - पोर्ट अगस्टा 
Aboriginal Family Support Services - Port Augusta     
ठेगाना: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८६४१ ०९०७     
वेब: Aboriginal Family Support Services

मरे माली (Murray Mallee)

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - बेरी 
Aboriginal Family Support Services - Berri      
ठेगाना: 23 Denny Street, Berri (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८५८२ ३१९२      
वेब: Aboriginal Family Support Services

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - मरे ब्रिज 
Aboriginal Family Support Services - Murray Bridge      
ठेगाना: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८५३२ १७९०      
वेब: Aboriginal Family Support Services

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA - बेरी 
Relationships Australia - Berri      
ठेगाना: 9 Kay Avenue, Berri (वाइकेरी, लोक्सटन, रेन्मार्कमा आउटरिच सेवाहरू) (गुगल नक्सा)     
फोन: १८०० ९३४ १९६वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)      
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - मुर्रे ब्रिज 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Murray Bridge      
ठेगाना: Centacare Catholic Family Services, 55 Adelaide Road, Murray Bridge (गुगल नक्सा     
फोन: १८०० ९३४ १९६ वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)      
वेब: Relationships Australia

फ्लुरियु (Fleurieu) र कंगारु आइल्याण्ड (Kangaroo Island)

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - भिक्टर हार्बर 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Victor Harbour     
ठेगाना: WorkSkil Office, 16 Seaview Road, Victor Harbor (गुगल नक्सा)   
फोन: १८०० ९३४ १९६ वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)     
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - गुलवा 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Goolwa     
ठेगाना: Uniting Community Open Door Centre, 1 Collingwood Street, Goolwa (गुगल नक्सा)   
फोन: १८०० ९३४ १९६ वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)     
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - किंग्सकोट 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Kingscote     
ठेगाना: Junction Australia Family and Community Centre, 9 Murray Street, Kingscote (गुगल नक्सा)      
फोन: १८०० ९३४ १९६ वा 1800 182 325 (ग्रामीण कल)     
वेब: Relationships Australia

लाइमस्टोन कोस्ट (Limestone Coast)

लाइफलाइन दक्षिण पूर्व - माउन्ट गाम्बियर 
Lifeline South East - Mount Gambier     
ठेगाना: 5 Mark Street, Mount Gambier (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८७२३ २२९९     
वेब: Lifeline South East

लाइफलाइन दक्षिण पूर्व (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - नाराकूर्ट 
Lifeline South East (Outreach Office) - Naracoorte     
ठेगाना: 71 Smith Street, Naracoorte (गुगल नक्सा)      
फोन: ०८ ८७२३ २२९९     
वेब: Lifeline South East

लाइफलाइन दक्षिण पूर्व (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - मिलिसेन्ट 
Lifeline South East (Outreach Office) - Milicent     
ठेगाना: 59 George Street, Millicent (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८७२३ २२९९     
वेब: Lifeline South East

Barossa (बारोसा), ल्याट (Light) र तल्लो उत्तर SA

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - गाउलर 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Gawler   
अपोइन्टमेन्ट र सोधपुछका लागि कृपया सम्बन्ध अष्ट्रेलिया एलिजाबेथ कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 
फोन: ०८ ८२५५ ३३२३   
वेब: Relationships Australia

सम्बन्ध अष्ट्रेलिया SA (अस्थायी कार्यालय, नियुक्ति द्वारा मात्र) - नुरीओप्ता 
Relationships Australia SA (Outreach Office) - Nuriootpa   
अपोइन्टमेन्ट र सोधपुछका लागि कृपया सम्बन्ध अस्ट्रेलिया सालिसबरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 
फोन: ०८ ८२५५ ३३२३   
वेब: Relationships Australia

नि:शुल्क र गोप्य जुवा सहायता सेवा फर्स्ट नेसन्सका (First Nations) मानिसहरू, प्रियजनहरू र समुदायका लागि उपलब्ध छ।

दक्षिण अस्ट्रेलियामा फर्स्ट नेसन्स (First Nations) समुदायका मानिसहरूका लागि विभिन्न भाषा र संस्कृतिहरू पहिचान गर्ने जुवा सम्बन्धित सेवाहरू छन्।

यदि तपाईं तपाईंको कहानी सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तलको सेवामा सम्पर्क गर्नुहोस्।

फ्लिन्डर्स विश्वविद्यालय (एबोरिजिनल GHS) - सालिसबरी

Flinders University (Aboriginal GHS) - Salisbury 
ठेगाना: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८१८२ ५१९१    
वेब: Flinders University

फ्लिन्डर्स विश्वविद्यालय (एबोरिजिनल GHS) - बेडफोर्ड पार्क

Flinders University (Aboriginal GHS) - Bedford Park 
ठेगाना: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८१८२ ५१९१    
वेब: Flinders University

SALHN (एबोरिजिनल जुवा थेरापी सेवा) - बेडफोर्ड पार्क

SALHN (Aboriginal Gambling Therapy Service) - Bedford Park 
ठेगाना: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८२०४ ४७७९    
वेब: SALHN

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - पोर्ट लिंकन

Aboriginal Family Support Services - Port Lincoln 
ठेगाना: 21 Washington Street, Port Lincoln (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८६८३ १९०९    
वेब: Aboriginal Family Support Services

यदु स्वास्थ्य (एबोरिजिनल GHS) - सेडुना

Yadu Health Aboriginal GHS - Ceduna 
ठेगाना: 1 Eyre Highway, Ceduna (गुगल नक्सा)     
फोन: ०८ ८६२६ २५००    
वेब: Yadu Health Aboriginal GHS

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - पोर्ट अगस्टा

Aboriginal Family Support Services - Port Augusta 
ठेगाना: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८६४१ ०९०७    
वेब: Aboriginal Family Support Services

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - बेरी

Aboriginal Family Support Services - Berri 
ठेगाना: 23 Denny Street, Berri (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८५८२ ३१९२    
वेब: Aboriginal Family Support Services전화:

एबोरिजिनल परिवार समर्थन सेवाहरू - मुर्रे ब्रिज

Aboriginal Family Support Services - Murray Bridge 
ठेगाना: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (गुगल नक्सा)    
फोन: ०८ ८५३२ १७९०    
वेब: Aboriginal Family Support Services

नि:शुल्क र गोप्य जुवा सहायता सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा विविध समुदायहरू, प्रियजनहरू र समुदायका मानिसहरूका लागि उपलब्ध छ।

दक्षिण अष्ट्रेलियामा जुवा सम्बन्धित सेवाहरू छन् जसले सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा विविध समुदायका मानिसहरूका लागि विभिन्न भाषा र संस्कृतिहरूको पहिचान गर्दछ।

बहुसांस्कृतिक सहायता

वित्तीय परामर्श एक नि:शुल्क, सुरक्षित र गोप्य सेवा हो जसले तपाईंलाई आफ्नो अर्थ व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।

योग्य वित्तीय सल्लाहकारहरूले आंकलन बिना सुन्छन् र तपाईंलाई ऋण, उधारो समस्याहरू समाधान गर्न र तपाईंको वित्तलाई सहि दिशामा फिर्ता ल्याउन योजना विकास गर्न मद्दत गर्दछन् - र आर्थिक समस्याहरूको तनावबाट राहत दिन्छन्।

आफ्नो जुवा खेल्ने बानी परिवर्तन गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका साथै जोडीहरू, परिवार र साथीहरूलाई वित्तीय परामर्श उपलब्ध छ। वित्तीय सल्लाहकारहरूले पनि अन्य सहायता सेवाहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।

एक वित्तीय सल्लाहकारले निम्न गर्न सक्छन्:

  • आफ्नो आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न, आफ्ना विकल्पहरू व्याख्या गर्न र आफ्नो प्राथमिकताहरू र लक्ष्यहरूमा आधारित योजना विकास गर्नका निम्ति तपाईंसँग काम गर्न
  • ऋण, क्रेडिट कार्ड वा धितो ऋण सम्बन्धी साथै विद्यमान ऋणहरूमा कठिनाइका भिन्नताहरूका लागि आवेदन सहित तपाईंलाई मद्दत गर्न क्रेडिट प्रदायकहरूसँग सम्झौता गर्न
  • आफ्नो उपयोगिता प्रदायकहरू (बिजुली, ग्यास, फोन) र अन्य प्रदायकहरूसँग सहज भुक्तानी योजनाहरू विकास गर्न वार्ता गर्न
  • तपाईंलाई बजेट बनाउन मद्दत गर्न
  • परामर्श, कानूनी सेवाहरू, लगायत आपतकालीन र जरिवाना राहत सहित तपाईंलाई आवश्यक पर्न सक्ने अन्य विशेषज्ञ सहायता सेवाहरूमा सिफारिस गर्न
  • तपाईंलाई सहुलियत पहिचान गर्न र पहुँच गर्न मद्दत गर्न, उदाहरणका लागि जीवनयापन सहुलियतको लागत, बिना ब्याज ऋणहरू जस्ता अधिकारहरू, र उजुरी र समाधान विकल्पहरू जस्तै लोकपालहरू वा आन्तरिक विवाद समाधानहरू।

सबै जुवा सहायता सेवाहरूले तपाईंलाई आफ्नो वित्त व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न योग्य वित्तीय सल्लाहकारहरूसँग पहुँच प्रदान गर्न सक्छन्।

तपाईंले परिवर्तन ल्याउन प्रयोग गर्न सक्ने रणनीतिहरू मध्ये एउटा भनेको आफूलाई जुवा खेल्नबाट रोक्नु हो, जसलाई स्व-बहिष्करण पनि भनिन्छ।

स्व-बहिष्करण कसरी गर्ने?

तपाईंले जुवा प्रदायक (स्थल) वा उपभोक्ता र व्यापार सेवाहरू (सी बी एस) (Consumer and Business Services (CBS)) लाई तपाईंलाई जुवा खेल्ने क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा गेमिङ मेसिनहरू भएका होटलहरू र क्लबहरू, ट्याब (TAB) आउटलेटहरू, र एडिलेड क्यासिनो समावेश हुन सक्छन्। तपाईं अनलाइन जुवाबाट प्रतिबन्धित हुन पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं विभिन्न स्थानहरूबाट प्रतिबन्धित हुन पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

थप जानकारीको लागि, उपभोक्ता र व्यापार सेवाहरूमा जानुहोस् वा १३१ ८८२ मा फोन गर्नुहोस् र विकल्प ६ चयन गर्नुहोस्।

उपभोक्ता र व्यापार सेवाहरू

BetStop – राष्ट्रिय स्व-बहिष्करण दर्ता (BetStop – the National Self-Exclusion Register™) 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ एउटा नि:शुल्क राष्ट्रिय सेवा हो जुन एकै चरणमा सबै अस्ट्रेलियाली इजाजतपत्र प्राप्त अनलाइन र फोन जुत्ता सेवाहरूबाट अलग गर्न सकिन्छ। BetStop बारे थप जान्नुहोस् वा जुवा सहायता सेवाहरू एस ए (South Australia – Gambling Support) लाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं दर्ता गर्न हाम्रो सहयोग चाहनुहुन्छ भने। 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

आफ्नो परिवारको सदस्य वा साथीलाई मद्दत गर्नुहोस्

के तपाईं जुवाको कारण आफूलाई वा अरू कसैलाई हानि पुर्याउने जोखिममा रहेको व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा साथी हुनुहुन्छ? उनीहरूलाई जुवा खेल्ने ठाउँहरूमा प्रवेश गर्न रोक्नको लागि तपाईंले तेस्रो-पक्ष अवरोध आदेशकोलागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

आदेश कानूनी रूपमा बाध्यकारी छ र मानिसहरूलाई निम्न कार्य गर्न रोक्न सक्छ:

  • क्यासिनोमा जुवा खेल्न
  • गेमिङ मेसिन भएका होटलहरू र क्लबहरूका क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्न
  • दौडहरू वा खेलकुदमा बाजी थाप्न (अनलाइन वा ट्याब (TAB) आउटलेटहरूमा)
  • व्यापारिक चिट्ठा टिकट किन्न।

थप जानकारीको लागि, उपभोक्ता र व्यापार सेवाहरूमा जानुहोस् वा १३१ ८८२ मा फोन गर्नुहोस् र विकल्प ६ चयन गर्नुहोस्।

उपभोक्ता र व्यापार सेवाहरू

जुवा हेल्पलाइन (Gambling Helpline) एक निःशुल्क, गोप्य फोन सेवा हो जुन दिनको २४ घण्टा, हप्ताको ७ दिन नै उपलब्ध छ। १८०० ८५८ ८५८ मा फोन गर्नुहोस्।

हेल्पलाइनमा जुवा खेल्ने बानी परिवर्तनका चुनौतीहरू बुझ्ने कर्मचारीहरूद्वारा काम गराइन्छ। फोन सल्लाहकारहरू तपाईंलाई मद्दत र सहयोग गर्न तयार छन्। तिनीहरूले तपाईंलाई आकलन गर्ने छैनन्, तपाईंको आलोचना गर्दैनन् वा तपाईंलाई आफ्नो बारेमा नराम्रो महसुस गराउने छैनन्।

१८०० ८५८ ८५८

Image
Gamble Aware

खेलको लागि यहाँ

हामीलाई खेलकुदमा जुवाको सामान्यीकरण अवरोध गर्न मद्दत गरिरहेका हाम्रा साझेदारहरूलाई भेट्नुहोस्

थप जान्नुहोस् 

Talk to someone