Mga Serbisyong Pantulong sa Problema sa Pagsusugal (Gambling Help Services SA) 

Ang mga Gambling Help Service ay makukuha sa buong kalunsuran at mga kabukiran ng SA, at nagbibigay ng libre, kompidensyal, personal, pinansyal, at pampamilyang pagpapayo at suporta. May suportang makukuha para sa mga indibidwal at sa kanilang pamilya at kaibigan.

Tanggapan para sa Problematikong Pagsusugal 

Anong uri ng suporta ang hinahanap mo?

Ang Gambling Help Services ay makukuha sa buong kalunsuran at kabukiran ng SA, at nagbibigay ng libre, kumpidensyal, personal, pinansyal, at pampamilyang payo at suporta. May suportang makukuha para sa mga indibidwal at sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan.

Mga Lokasyon ng Metro

Hilagang Metro

Serbisyo sa Pagsusugal sa Buong Estado (Cognitive Behavioral Therapy GHS) (Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS)) - Elizabeth     
Tirahan: GP Plus Elizabeth, 16 Playford Drive, Elizabeth   (Google Maps)   
Telepono: 08 8204 4779     
Website: SA Gambling Therapy

Relationships Australia SA - Salisbury     
Tirahan: Shop 7, Salisbury Cinema Complex, Cr James and Gawler Streets, Salisbury (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196     
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Elizabeth     
Tirahan: 13 Elizabeth Way, Elizabeth (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196     
Website: Relationships Australia

Community Access and Services SA (Vietnamese GHS) - Salisbury     
Tirahan: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps)   
Telepono: (08) 8447 8821     
Website: CASSA

Flinders University (Aboriginal GHS) - Salisbury     
Tirahan: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps)   
Telepono: (08) 8182 5191     
Website: Flinders University

Silangang Metro

Relationships Australia SA - Adelaide CBD   
Tirahan: 151 South Tce, Adelaide (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196   
Website: Relationships Australia

OARS Community Transitions - Adelaide CBD   
Tirahan: 33 Franklin Street, Adelaide (Google Maps)    
Telepono: (08) 8218 0700   
Website: OARS

Katimugang Metro

Serbisyo sa Pagsusugal sa Buong Estado (Cognitive Behavioral Therapy GHS) (Statewide Gambling Service (Cognitive Behavioural Therapy GHS)) - Bedford Park   
Tirahan: SALHN, Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)   
Telepono: 08 8204 4779    
Website: SA Gambling Therapy

Relationships Australia SA - Marion    
Tirahan: Level 5, Westfield Marion Shopping Centre, 297 Diagonal Road, Oaklands Park (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196    
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Noarlunga    
Tirahan: Noarlunga TAFE (Room W152, Ramsay Place, Noarlunga (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196    
Website: Relationships Australia

Flinders University (Aboriginal GHS) - Bedford Park    
Tirahan: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)    
Telepono: (08) 8182 5191    
Website: Flinders University

SALHN (Serbisyo sa Therapy ng Aboriginal Gambling) - Bedford Park    
Tirahan: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)    
Telepono: (08) 8204 4779    
Website: SALHN

Kanlurang Metro

Relationships Australia SA - Port Adelaide   
Tirahan: Ground Floor, 8 Butler Street, Port Adelaide (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196   
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Hindmarsh   
Tirahan: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196   
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Multikultural GHS) - Hindmarsh   
Tirahan: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196   
Website: Relationships Australia

Overseas Chinese Association (Tsino GHS) - Findon   
Tirahan: 110 Crittenden Road, Findon (Google Maps)   
Telepono: (08) 8445 1677   
Website: Overseas Chinese Association

Community Access and Services SA (Vietnamese GHS) - Athol Park   
Tirahan: 62 Athol Street, Athol Park (Google Maps)   
Telepono: (08) 8447 8821   
Website: Community Access and Services SA

Adelaide Hills

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Mount Barker    
Tirahan: Community Health Services Wellington Road, Mount Barker (Google Maps)    
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
Website: Relationships Australia

Mga Lokasyon sa Rehiyon

Eyre & Kanluranin SA

Uniting Country SA - Whyalla  
Tirahan: 22 McRitchie Crescent, Whyalla Stuart (Google Maps)  
Telepono: 1300 067 777  
Website: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Port Lincoln  
Tirahan: 3-5 Eyre Street, Port Lincoln (Google Maps)  
Telepono: 1300 067 777  
Website: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services - Port Lincoln  
Tirahan: 21 Washington Street, Port Lincoln (Google Maps)  
Telepono: (08) 8683 1909  
Website: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health Aboriginal GHS - Ceduna  
Tirahan: 1 Eyre Highway, Ceduna (Google Maps)  
Telepono: (08) 8626 2500  
Website: Yadu Health Aboriginal GHS

Yorke & Gitnang Hilagang SA

Uniting Country SA - Port Pirie    
Tirahan: 60 Florence Street, Port Pirie (Google Maps)   
Telepono: 1300 067 777    
Website: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Kadina    
Tirahan: 8 Digby Street, Kadina (Google Maps)   
Telepono: 1300 067 777    
Website: Uniting Country SA

Malayong Hilagang SA

Uniting Country SA - Port Augusta   
Tirahan: 36 Stirling Road, Port Augusta (Google Maps)   
Telepono: 1300 067 777   
Website: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services - Port Augusta   
Tirahan: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (Google Maps)   
Telepono: (08) 8641 0907   
Website: Aboriginal Family Support Services

Murray Mallee

Aboriginal Family Support Services - Berri    
Tirahan: 23 Denny Street, Berri (Google Maps)    
Telepono: (08) 8582 3192    
Website: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services - Murray Bridge    
Tirahan: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps)   
Telepono: (08) 8532 1790    
Website: Aboriginal Family Support Services

Relationships Australia - Berri    
Tirahan: 9 Kay Avenue, Berri (Mga serbisyo ng outreach sa Waikerie, Loxton, Renmark) (Google Maps)   
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Murray Bridge    
Tirahan: Centacare Catholic Family Services, 55 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps   
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
Website: Relationships Australia

Fleurieu & Kangaroo Island

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Victor Harbour   
Tirahan: WorkSkil Office, 16 Seaview Road, Victor Harbor (Google Maps
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)   
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Goolwa   
Tirahan: Uniting Community Open Door Centre, 1 Collingwood Street, Goolwa (Google Maps
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)   
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Kingscote   
Tirahan: Junction Australia Family and Community Centre, 9 Murray Street, Kingscote (Google Maps)    
Telepono: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)   
Website: Relationships Australia

Limestone Coast

Lifeline South East - Mount Gambier   
Tirahan: 5 Mark Street, Mount Gambier (Google Maps)   
Telepono: (08) 8723 2299   
Website: Lifeline South East

Available din ang mga outreach services sa Bordertown, Robe, Keith, Kingston, Penola, Naracoorte at Millicent.

Barossa, Light & Mababang Hilagang SA

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Gawler 
Mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Relationships Australia Elizabeth para sa mga appointment at mga katanungan. 
Telepono: (08) 8255 3323 
Website: Relationships Australia

Relationships Australia SA (Tanggapan ng Outreach) - Nuriootpa 
Mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Relationships Australia Salisbury para sa mga appointment at mga katanungan. 
Telepono: (08) 8255 3323 
Website: Relationships Australia

Ang libre at kumpidensyal na suporta sa suliranin sa pagsusugal ay makukuha ng mga tao ng First Nations, mga mahal sa buhay at ng komunidad. 

Ang South Australia ay may mga serbisyo tungkol sa suliranin sa pagsusugal na kumikilala sa iba't ibang wika at kultura para sa mga tao mula sa mga komunidad ng First Nations.

Makipag-ugnayan sa isang serbisyo sa ibaba kung gusto mong makipag-usap.

Flinders University (Aboriginal GHS) - Salisbury

Tirahan: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (Google Maps
Telepono: (08) 8182 5191 
Website: Flinders University

Flinders University (Aboriginal GHS) - Bedford Park

Tirahan: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)  
Telepono: (08) 8182 5191 
Website: Flinders University

SALHN (Aboriginal Gambling Therapy Service) - Bedford Park

Tirahan: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (Google Maps)  
Telepono: (08) 8204 4779 
Website: SALHN

Aboriginal Family Support Services - Port Lincoln

Tirahan: 21 Washington Street, Port Lincoln (Google Maps
Telepono: (08) 8683 1909 
Website: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health Aboriginal GHS - Ceduna

Tirahan: 1 Eyre Highway, Ceduna (Google Maps)  
Telepono: (08) 8626 2500 
Website: Yadu Health Aboriginal GHS

Aboriginal Family Support Services - Port Augusta

Tirahan: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (Google Maps
Telepono: (08) 8641 0907 
Website: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services - Berri

Tirahan: 23 Denny Street, Berri (Google Maps
Telepono: (08) 8582 3192 
Website: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services - Murray Bridge

Tirahan: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (Google Maps
Telepono: (08) 8532 1790 
Website: Aboriginal Family Support Services

Ang libre at kumpidensyal na suporta sa pagsusugal ay magagamit para sa mga tao mula sa mga komunidad na may magkakaibang wika at kultura (Culturally and Linguistically Diverse), mga mahal sa buhay at sa komunidad. 

Ang South Australia ay may mga serbisyo sa pagsusugal na kumikilala sa iba't ibang wika at kultura para sa mga tao mula sa Magkakaibang Kultura at Wika (CALD) na komunidad.

Suportang Multikultural

Ang pagpapayo sa pananalapi ay isang libre, ligtas at kumpidensyal na serbisyo upang tulungan kang pamahalaan ang iyong pananalapi.

Ang mga kwalipikadong tagapayo sa pananalapi ay makikinig nang walang paghuhusga at tutulungan kang harapin ang iyong mga utang, mga isyu sa kredito at bumuo ng isang plano upang maibalik ang iyong pananalapi sa tamang landas — at mapawi ang pagpapahirap ng mga problema sa pera.

Ang pagpapayo sa pananalapi ay magagamit ng mga taong sinusubukang baguhin ang kanilang buhay sa pagsusugal, gayundin bilang mga mag-asawa, pamilya at mga kaibigan. Ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaari ring tumulong sa pagkuha sa iba pang mga suportang serbisyo.

Ang isang tagapayo sa pananalapi ay maaaring:

  • tasahin ang iyong mga pananalapi, ipaliwanag ang iyong mga pagpipilian at makipagtulungan sa iyo upang bumuo ng isang plano batay sa iyong mga prayoridad at layunin.
  • makipag-ugnayan sa mga nagpapautang upang matulungan ka sa utang, credit card o utang sa mortgage kasama ang pag-aplay para sa iba't ibang kahirapan (hardship variations) sa mga kasalukuyang pagkakautang.
  • makipag-ayos sa iyong mga utility provider (kuryente, gas, telepono) at iba pang mga provider upang makabuo ng mga plano sa kayang pagbabayad.
  • matulungan kang magbadyet.
  • isangguni ka sa iba pang mga serbisyo ng espesyalistang suporta na maaaring kailanganin mo, kabilang ang pagpapayo, mga serbisyong legal, at pang-emerhensya at tulong sa multa (fine relief).
  • tukuyin at tulungan kang magamit ang mga konsesyon, halimbawa konsesyon sa gastos sa pamumuhay, mga karapatang makukuha tulad ng mga pautang na walang interes, at mga opsyon sa pagrereklamo at pagresolba katulad ng mga ombudsman at mga panloob na pagresolba ng hindi pagkakaunawaan.

Lahat ng Serbisyong Tulong sa Suliranin sa Pagsusugal ay makapagbibigay ng pagkagamit sa mga kwalipikadong tagapayo sa pananalapi upang matulungan kang pamahalaan ang iyong mga pananalapi.

Isa sa mga istratehiya na magagamit mo upang gumawa ng pagbabago ay ang pagbabawal sa iyong sarili sa pagsusugal, na kilala rin bilang pagbubukod ng sarili (self-exclusion).

Paano mo ibubukod ang iyong sarili (self-exclusion)?

Maaari mong hilingin sa isang nagpapasugal (ang venue) o sa Consumer and Business Services (CBS) na pigilan ka sa pagpasok sa isang bahagi kung saan nagaganap ang pagsusugal. Maaaring kabilang dito ang mga otel at club na may mga gaming machine, mga TAB outlet, at sa Adelaide Casino. Maaari mo ring hilingin na harangin ka sa pagsusugal sa online.

Maaari mong hilingin na harangin ka sa maraming mga venue.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Consumer and Business Services (Mga Serbisyo sa Konsyumer at Negosyo) o tumawag sa 131 882 at piliin ang opsyon 6.

Consumer and Business Services

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ ay isang libreng pambansang serbisyo upang ibukod ang iyong sarili mula sa lahat ng lisensyadong Australian na serbisyo sa online at pagtaya sa telepono sa isang hakbang. Alamin ang higit pa tungkol sa BetStop - ang National Self-Exclusion Register o makipag-ugnayan sa Gambling Help Services SA kung gusto mo ang aming tulong na magparehistro. 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

Tulungan ang iyong kapamilya o kaibigan

Miyembro ka ba ng pamilya o kaibigan ng isang taong nanganganib na masaktan ang sarili o ibang tao dahil sa pagsusugal? Maaari kang humiling ng kautusan ng isang third-party upang pigilan siyang makapasok sa mga lugar ng pasugalan.

Ang isang kautusan ay legal na may bisa at maaaring pigilan ang mga tao sa:

  • pagsusugal sa casino
  • pagpasok sa mga lugar sa mga hotel at club na may mga gaming machine
  • pagtaya sa mga karerahan o isport (online o sa mga outlet ng TAB)
  • pagbili ng mga komersyal na tiket sa lottery.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Consumer and Business Services (Mga Serbisyo sa Konsyumer at Negosyo) o tumawag sa 131 882 at piliin ang opsyon 6.

Consumer and Business Services

The Gambling Helpline ay isang libre, kumpidensyal na serbisyo sa telepono na makukuha 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Tumawag sa 1800 858 858.

Ang mga tauhan ng helpline ay mga taong nakakaunawa sa mga hamon ng pagbabago sa gawi sa pagsusugal. Ang mga tagapayo sa telepono ay handang tumulong at sumuporta sa iyo. Hindi ka nila huhusgahan, pupunahin o pasasamain ang pagtingin mo sa iyong sarili.

1800 858 858

Image
Gamble Aware

Dito para sa The Game

 Kilalanin ang aming mga kasosyo na tumutulong sa amin na buwagin ang pagiging isang karaniwang isport ng pagsusugal.

Dagdagan ang kalaman

Talk to someone