Immediate help

Makipag-usap sa isang tagapayo tungkol sa pagsusugal


Libre at kumpidensyal na tulong 24/7

Ang pakikipag-chat sa isang tagapayo tungkol sa pagsusugal ay maaaring maging kapaki-pakinabang - isang independiyenteng tao ang magbibigay ng suporta at gagawa ng plano para matulungan ka o ang iyong mahal sa buhay.

Start chat

Simulan ang online chat

Makipag-chat online sa aming mga kwalipikadong tagapayo sa tungkol sa pagsusugal, saanman sa Australya, 24/7. Ito ay libre, propesyonal at kumpidensyal.

Simulan ang chat

*Tandaan, ang mga online chat ay magagamit lamang sa Ingles sa ngayon.
Call helpline

Tawagan ang aming libreng linya ng tulong

Makipag-usap sa isang tagapayo sa suliranin sa pagsusugal sa telepono, 24/7 saanman sa Australya. Ito ay libre, propesyonal at kumpidensyal.

Telepono: 1800 858 858

UPANG MAGSASALITA SA IYONG WIKA SA ISANG TAO, MAKIPAG-UGNAYAN ANG TELEPHONE TRANSLATION SERVICE (TIS) SA 131 450 AT HILINGI NA TUMAWAG SA SUGAL HELP LINE SA 1800 858 858.
First nations 10

Mas gusto ko ang First Nations na suporta

Kung nag-aalala ka tungkol sa pagsusugal, makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga alalahanin. Ang ilang mga organisasyon ng First Nations ay may mga tumutulong tungkol sa pagsusugal na maaari mong kausapin.

FIRST NATIONS NA SUPORTA

Title immediate help cald 2

Tulong sa mga wika maliban sa Ingles

Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, mayroong suporta para sa iba't ibang kultura at wika sa komunidad.

IBA PANG MGA WIKA

Naghahanap ka ba ng ibang pang-emerhensyang kontak?

Kids Helpline
Mensline
Suicide Call Back Service
Bumbero, Ambulansya o Pulisya
000

Maghanap ng mga lokal na serbisyo ng suporta na malapit sa inyo.

Piliin ang inyong lokal na rehiyon.

Ang mga pagpipilian ng suporta ay batay sa estado o teritoryo kung saan ka nakatira.

Piliin ang inyong lokal na rehiyon.

Ang mga pagpipilian ng suporta ay batay sa estado o teritoryo kung saan ka nakatira.

Kung sa tingin mo ay hindi ka handang makipag-usap sa isang tao sa ngayon, subukan mo ang iba pang mga mungkahi na maaari mong magagawa ngayon.

Kumuha ng pagtatasa sa pagsusugal

Ang aming mabilis at madaling online na pagtatasa ay makakatulong sa iyo o sa iyong mahal sa buhay na gumawa ng mga may kaalamang desisyon tungkol sa susunod mong gawin.

Kumuha ng pagtatasa

Magpalista sa aming programa sa SMS

Magpalista para sa isa sa aming mga libreng programa upang makatanggap ng mga mensaheng SMS na magbibigay ng motibasyon at inspirasyon *tandaan, ang mga programang SMS ay magagamit lamang sa Ingles sa ngayon.

Magpalista ngayon

Makuha ang aming suporta sa email

Mayroon ka bang madaliang tanong? Ang aming mga tagapayo ay makakausap sa pamamagitan ng email upang masuri ang sitwasyon at magmungkahi ng mga opsyon para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay.

Magpadala sa amin ng email

Magbasa ng mga kwento mula sa ibang tao na magbibigay ng inspirasyon

Magbasa ng mga nagbibigay-inspirasyong kwento mula sa mga totoong tao na naapektuhan ng pagsusugal - walang mga iskripto o aktor, mga totoong pahayag lang kung paano naapektuhan ng pagsusugal ang kanilang buhay.

Basahin ang kanilang mga kuwento

Iwasan mo ang mga pasugalang lugar at website

Ang pamumukod ng sarili (o sariling pag-iiwas) ay nagbibigay-daan sa mga taong may suliranin sa pagsusugal na makaiwas sa mga partikular na pasugalang mga lugar at sa mga online provider. Maaari itong isang mahusay na paraan na makakatulong upang mananatili kang ligtas o ang iyong mga mahal sa buhay.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pamumukod ng sarili (self-exclusion)

Accordion placeholder 0

Our Gambling Help Online Forum: Be inspired and motivated by other people’s stories.

I am truly grateful for all the support I have received on this forum from you all, had it not been for this support I don't think I would have made it this far.

Just wanted to say thank you to all the warmth and support I've received from this site! I've finally made 100 days with no gambling!

Reading some of the stories on this forum… gives me hope to see that people in worse situations are willing to reach out for help and try to change.

This forum is great, makes you realise you're not the only one.

Pause
Talk to someone