Immediate help

Խոսեք խաղամոլության խորհրդատուի հետ


Անվճար և գաղտնի օգնություն 24/7

Խաղամոլության խորհրդատուի հետ զրուցելը կարող է անհավատալիորեն օգտակար լինել․ խորհրդատուն անկախ անձ է, ով   կօգնի ձեզ կամ ձեր սիրելիին եւ կմշակի աջակցության պլան:  

Start chat

Սկսեք առցանց զրույցը

Զրուցեք առցանց մեր որակավորված խաղամոլության խորհրդատուների հետ, Ավստրալիայի ցանկացած վայրում, 24/7: Այն անվճար է, պրոֆեսիոնալ և գաղտնի:

Սկսեք զրույցը

*Նշեք, որ վեբ զրույցը ներկայումս հասանելի է միայն անգլերենով
Call helpline

Զանգահարեք մեր անվճար օգնության գիծը

Խոսեք խաղամոլության խորհրդատուի հետ հեռախոսով, 24/7, Ավստրալիայի ցանկացած կետից: Այն անվճար է, պրոֆեսիոնալ և գաղտնի: 

Հեռ: 1800 858 858

Ինչ-որ մեկի հետ հայերեն խոսելու համար կապվեք Հեռախոսային թարգմանիչների ծառայության (TIS) 131 450 հեռախոսահամարով և խնդրեք զանգահարել Խաղերի օգնության գիծ 1800 858 858 հեռախոսահամարով:
First nations 6

Ես կգերադասեի Բնիկների օգնություն 

Եթե խաղամոլությունը ձեզ անհանգստացնում է, խոսեք այնպիսի մարդու հետ, ում կարող եք վստահել ձեր մտահոգությունները։ Բնիկների հարցերով զբաղվող որոշ կազմակերպություններ ունեն խաղամոլության խորհրդատուներ, որոնց հետ կարող եք զրուցել։ 

ԲՆԻԿՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Title immediate help cald 1

Օգնություն անգլերենից բացի այլ լեզուներով

Եթե անգլերենը ձեր առաջին լեզուն չէ, աջակցությունը հասանելի է մշակութային և լեզվական տարբեր համայնքների համար:

ԱՅԼ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

Փնտրում եք ա՞յլ հրատապ օգնության հեռախոսահամար։

Երեխաների Օգնության Գիծ
Տղամարդկանց Օգնության Գիծ
Ինքնասպանության վտանգի դեպքում հետ զանգի ծառայություն
Հրշեջ Ծառայություն, Շտապ Օգնություն կամ Ոստիկանություն
000

Ընտրեք ձեր տարածաշրջանը

Ընտրեք ձեր տարածաշրջանը

Աջակցության տարբերակները գործում են ձեր նահանգում կամ տերիտորիայում։

Ընտրեք ձեր տարածաշրջանը

Աջակցության տարբերակները գործում են ձեր նահանգում կամ տերիտորիայում։

Եթե այս պահին պատրաստ չեք խոսել ինչ-որ մեկի հետ, փորձեք այս առաջարկները, որոնց կարող եք հետևել այսօր: 

Անցեք խաղամոլության գնահատում

Արագ և հեշտ առցանց գնահատումը կարող է օգնել ձեզ կամ ձեր սիրելիին տեղեկացված որոշումներ կայացնել հետագա անելիքների վերաբերյալ: 

Անցեք գնահատում

Գրանցվեք մեր բջջային հաղորդագրության ծառայությանը

Գրանցվեք մեր անվճար ծրագրերից մեկում, որպեսզի ստանաք բջջային հաղորդագրություններ՝ քաջալերվելու և ոգեշնչվելու համար։
*նշենք, որ բջջային հաղորդագրության ծրագիրն այս պահին հասանելի է միայն անգլերեն լեզվով

Գրանցվեք այսօր

Օգտվեք մեր էլ․փոստի հնարավորությունից

Ցանկանո՞ւմ եք արագ հարց տալ: Մեր խորհրդատուները հասանելի են էլ. փոստով՝ իրավիճակը գնահատելու և տարբերակներ  առաջարկելու ձեր և ձեր սիրելիների համար:

Ուղարկեք էլ․ նամակ

Կարդացեք ոգեշնչող պատմություններ այլ մարդկանց մասին

Կարդացեք ոգեշնչող պատմություններ խաղամոլությունից տուժած իրական մարդկանց մասին. չկան սցենարներ կամ դերասաններ, այլ՝ իրական պատմություններ այն մասին, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել խաղամոլությունը նրանց կյանքում:

Կարդացեք նրանց պատմությունները

Ինքնարգելեք ձեզ խաղամոլության վայրերից եւ կայքերից

Ինքնաբացառումը (կամ ինքնաարգելքը) թույլ է տալիս խաղամոլությամբ մտահոգ մարդկանց ինքնարգելել իրենց մոլախաղերի կոնկերտ վայրերից և առցանց մատակարարներից: Դա կարող է հիանալի միջոց լինել, որը կօգնի ձեզ կամ ձեր սիրելիներին ապահով մնալ:  

Իմացեք ավելին ինքնարգելքի մասին 

Accordion placeholder 0

Our Gambling Help Online Forum: Be inspired and motivated by other people’s stories.

I am truly grateful for all the support I have received on this forum from you all, had it not been for this support I don't think I would have made it this far.

Just wanted to say thank you to all the warmth and support I've received from this site! I've finally made 100 days with no gambling!

Reading some of the stories on this forum… gives me hope to see that people in worse situations are willing to reach out for help and try to change.

This forum is great, makes you realise you're not the only one.

Pause
Talk to someone