Help us improve our self-help modules – complete this interview! Click to participate and receive a $30 voucher

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc Queensland (Gambling Help Queensland)

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc Queensland (Gambling Help Queensland) là dịch vụ miễn phí được thực hiện thông qua một mạng lưới các cơ quan chuyên nghiệp trong cộng đồng cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho những người bị tổn hại do cờ bạc, gia đình và bạn bè của họ. Họ cung cấp giáo dục cộng đồng, huấn luyện và tham gia vào các hoạt động kết nối nhắm vào các thành viên cộng đồng quan tâm đến việc hiểu về cờ bạc có trách nhiệm và cờ bạc có vấn đề.

Gambling Help Queensland

Trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị, có sẵn hỗ trợ cho các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch

Quý vị đang tìm hỗ trợ nào?

Nếu quý vị lo lắng về việc cờ bạc của mình (hoặc của người khác), hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Helpline) theo số 1800 858 858 để được hỗ trợ miễn phí và bảo mật 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Các dịch vụ bao gồm:

 • tư vấn qua điện thoại
 • hỗ trợ lúc khủng hoảng
 • thông tin và giới thiệu đến dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help) gần nhất để được hỗ trợ trực tiếp.

Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ miễn phí dành cho những người đánh bạc, gia đình và bạn bè của họ trên khắp Queensland. Tư vấn có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua một cuộc họp trên mạng.

1800 858 858

Cairns và Hinterland và Torres và Cape

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này do Cộng đồng UnitingCare cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Cairns 

19 Vallely Street,    
Freshwater, 4870 
Google Maps

07 4050 4988

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00
Trung & Trung Tây Queensland

Dịch vụ Trợ giúp Cờ bạc của khu vực này được cung cấp bởi Cộng đồng UnitingCare.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp về cờ bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng và ảo)
 • Tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Rockhampton

229 Musgrave Street   
North Rockhampton , 4701   
Google Maps

0498 000 325

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Gladstone

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, hãy liên hệ trực tiếp với dịch vụ để đặt lịch hẹn tại địa điểm này)   
25 Off Street   
Gladstone, 4680   
Google Maps

0498 000 325

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00
Darling Downs và Tây Nam Queensland

Dịch vụ Trợ giúp cờ bạc của khu vực này được cung cấp bởi Lifeline Darling Downs.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp; tiếp cận với Southern Downs, Western Downs, Charleville, Roma và St George; và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Toowoomba

33 Russell Street,  
Toowoomba, 4350 
Google Maps

1300 991 443

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-17:00
 • Thứ Tư: 9:00-17:00
 • Thứ Năm: 9:00-17:00
 • Thứ Sáu: 9:00-17:00
Gold Coast

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Robina

Robina Super Centre, Level 1,  
86-112 Robina Town Centre Drive  
Robina, 4227 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-19:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-19:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
Mackay

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Mackay

123 Victoria St,  
Mackay, 4740 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-18:30
 • Thứ Ba: 8:30-18:30
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-15:30
Metro Bắc (North Brisbane)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Cờ bạc (trực tiếp; tiếp cận cộng đồng [xem các địa điểm bên dưới]; ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Spring Hill

159 St Pauls Terrace    
Spring Hill, 4000  
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-20:00
 • Thứ Ba: 8:00-20:00
 • Thứ Tư: 8:00-20:00
 • Thứ Năm: 8:00-18:30
 • Thứ Sáu: 8:00-16:00

Strathpine

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, liên hệ trực tiếp với dịch vụ để lấy hẹn tại địa điểm này)    
The Hub   
481 Gympie Road   
Strathpine 4500 
Google Maps

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-20:00
 • Thứ Tư: 9:00-17:00
 • Thứ Năm: 9:00-20:00
 • Thứ Sáu: 9:00-16:00

Morayfield

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, liên hệ trực tiếp với dịch vụ để lấy hẹn tại địa điểm này) 
Morayfield Health Hub,   
19/31 Dickson Rd, Suite 2  
Morayfield, 4506 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-16:30
 • Thứ Ba: 8:30-16:30
 • Thứ Tư: 8:30-16:30
 • Thứ Năm: 8:30-16:30
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
Metro Nam (Brisbane South, Logan và Beaudesert)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Eight Mile Plains

Unit 13/107 Miles Platting Road,    
Eight Mile Plains, 4113 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:00-20:00
 • Thứ Ba: 8:00-17:00
 • Thứ Tư: 8:00-20:00
 • Thứ Năm: 8:00-17:00
 • Thứ Sáu: 8:00-17:00
Sunshine Coast (bao gồm cả Gympie)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Maroochydore

Suite 2, 27 Evans Street,   
Maroochydore, 4558 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-18:00
 • Thứ Ba: 8:30-18:00
 • Thứ Tư: 8:30-18:00
 • Thứ Năm: 8:30-18:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:00

Gympie

trung tâm tiếp cận cộng đồng; liên hệ với dịch vụ cho các cuộc hẹn tại địa điểm này 
Gympie Health Hub,   
4/4 Horseshoe Bend   
Gympie, 4570 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Ba: 8:30-16:30
Townsville và Tây Bắc Queensland

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này do Centacare North Queensland cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp cờ bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng, ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Townsville

410 Ross River Road,  
Cranbrook, 4814 
Google Maps

1300 672 273

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-19:30
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30

Mount Isa

5 Miles Street,  
Mount Isa 4825 
Google Maps

1300 672 273

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
West Moreton (Ipswich)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Ipswich

14 Brisbane Street,  
Ipswich 4305 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-18:00
 • Thứ Tư: 9:00-18:00
 • Thứ Năm: 9:00-17:00
 • Thứ Sáu: 9:00-17:00
Wide Bay

Dịch vụ Trợ giúp Đánh bạc của khu vực này do Cộng đồng UnitingCare cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp cờ bạc (trực tiếp, ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Bundaberg

3a River Terrace  
Bundaberg 4670 
Google Maps

07 4153 8400

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Hervey Bay

94 Old Maryborough Road,  
Hervey Bay, 4655 
Google Maps

07 4191 3100

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Maryborough

276 Alice Street,  
Maryborough, 4650 
Google Maps

07 4122 9000

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Gamblers Anonymous

Một nhóm gồm những người chia sẻ trải nghiệm, sức mạnh và hy vọng với nhau rằng họ có thể giải quyết vấn đề chung của mình và giúp những người khác hồi phục sau khi gặp vấn đề về cờ bạc.

https://gaaustralia.org.au/

Các cuộc họp ở Queensland

Đường dây Hỗ trợ Trẻ em (Kids Helpline)

Đường dây Hỗ trợ Trẻ em (Kids Helpline) là dịch vụ tư vấn qua điện thoại miễn phí 24/7 dành cho thanh thiếu niên từ 5-25 tuổi.

https://kidshelpline.com.au/

1800 55 1800

Hỗ trợ khủng hoảng cho Người Thổ dân và dân đảo Torres

13 YARN là đường dây hỗ trợ khủng hoảng Người Thổ dân dành cho những người đang cảm thấy choáng ngợp hoặc gặp khó khăn trong việc đối phó. Họ cung cấp cơ hội nói chuyện một-với-một theo cách bảo mật với Người hỗ trợ Khủng hoảng cho Người Thổ dân & Cư dân Đảo Torres, được Lifeline đào tạo (Lifeline-trained Aboriginal & Torres Strait Islander Crisis Supporter), là người có thể cung cấp hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

https://www.13yarn.org.au/

13 92 76

Một cách tốt để kiểm soát là quyết định tự chặn, cấm hoặc ngăn cản bản thân quý vị tham gia một hoặc nhiều tụ điểm cờ bạc hoặc dịch vụ trực tuyến được định rõ. Việc này được gọi là tự cấm.

Tự cấm có thể hữu ích nếu quý vị muốn giảm, ngừng hoặc bỏ cờ bạc vĩnh viễn. Quý vị chọn nơi mình không muốn đến. Bất cứ ai cũng có thể làm điều này, và việc này là miễn phí.

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép ở Úc đều bắt buộc phải cung cấp cách thức tự cấm.

Quý vị có thể sắp xếp việc này trực tiếp qua dịch vụ đó hoặc qua chuyên gia tư vấn cờ bạc theo số 1800 858 858.

Tôi tự cấm bằng cách nào?

Các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc phải giúp đỡ quý vị nếu quý vị yêu cầu tự cấm. Quý vị cũng có thể liên hệ với Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Service) gần nhất để giúp quý vị tự cấm từ xa khỏi một hoặc nhiều tụ điểm mà không cần phải đích thân đến tụ điểm.

Cách quý vị sắp xếp để tự cấm sẽ phụ thuộc vào cách quý vị đánh bạc. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Service) – tự cấm từ xa

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Service) có thể giúp quý vị tự cấm từ xa khỏi một hoặc nhiều tụ điểm mà không cần phải đích thân đến tụ điểm. 

Đại diện của Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Service) sẽ giúp quý vị hoàn thành thông báo Tự cấm (Mẫu đơn 3A) (Self-exclusion notice (Form 3A)), cũng như mẫu đơn Uỷ quyền và nhận diện danh tính, cho phép dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc thay mặt quý vị liên lạc với (các) tụ điểm. (Các) tụ điểm sẽ gửi bản sao của Chỉ thị Tự cấm đã hoàn thành (Mẫu đơn 3B) Self-exclusion order (Form 3B)) cho quý vị và dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc.

Việc tự cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài tối đa 5 năm, nhưng quý vị có thời gian 24 giờ để đổi ý.

Để biết thông tin chi tiết về Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc gần quý vị nhất, hãy nhấp vào mục 'Tư vấn' ở trên hoặc gọi cho Đường dây Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Helpline) theo số 1800 858 858.

Câu lạc bộ, Khách sạn và Cửa hàng TAB

Tùy thuộc vào tụ điểm, quý vị có thể chọn bị cấm khỏi toàn bộ tụ điểm, khu vực máy đánh bạc, hoặc hoạt động cờ bạc (chẳng hạn như Keno hoặc TAB), hoặc kết hợp các khu vực này.

Yêu cầu nói chuyện với Nhân viên Liên lạc Khách hàng (Customer Liaison Officer) hoặc người được tụ điểm chỉ định để hỗ trợ việc tự cấm. Người này sẽ cung cấp cho quý vị các mẫu đơn tự cấm và chi tiết liên hệ của dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help) tại địa phương của quý vị.

Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành thông báo Tự cấm (Mẫu đơn 3A) (Self-exclusion notice (Form 3A)), và cung cấp một bức hình gần đây nếu được yêu cầu. Nhân viên Liên lạc Khách hàng (Customer Liaison Officer) sẽ ghi lại thông tin chi tiết của quý vị và cung cấp cho quý vị Chỉ thị Tự cấm đã hoàn thành (Mẫu đơn 3B) (Self-exclusion order (Form 3B)).

Việc tự cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài tối đa là 5 năm, nhưng quý vị có thời gian đổi ý 24 giờ.

Sòng bạc

Nếu quý vị chọn tự cấm bản thân vào sòng bạc, hãy yêu cầu nói chuyện với người được sòng bạc chỉ định để hỗ trợ việc tự cấm. Người này sẽ cung cấp cho quý vị các mẫu đơn tự cấm và chi tiết liên hệ của dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help) tại địa phương của quý vị.

Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành thông báo Tự cấm (Mẫu đơn 3A) (Self-exclusion notice (Form 3A)) và phải kèm theo một bức hình chụp gần đây. Nhân viên Liên lạc Khách hàng (Customer Liaison Officer) sẽ ghi lại thông tin chi tiết của quý vị và cung cấp cho quý vị Chỉ thị Tự cấm đã hoàn thành (Mẫu đơn 3B) (Self-exclusion order (Form 3B)).

Việc tự cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài tối đa là 5 năm, nhưng quý vị có thời gian đổi ý 24 giờ.

Gold Lotto, Powerball và Oz Lotto

Để tìm hiểu về việc tự cấm khỏi các sản phẩm xổ số, hãy gọi số 138 132 và yêu cầu nói chuyện với Nhân viên Liên lạc về Chơi có Trách nhiệm (Responsible Play Liaison Officer) hoặc truy cập trang mạng của họ.

138 132

Cá cược trực tuyến và di động

Chính phủ Úc đã thành lập BetStop – the National Self-Exclusion Register™ như một cơ quan duy nhất để loại trừ khỏi tất cả các hình thức cờ bạc trực tuyến được quản lý ở Úc.

Hãy truy cập trang web BetStop – the National Self-Exclusion Register™ để đăng ký yêu cầu loại trừ của riêng bạn hoặc bạn có thể liên hệ với đường dây trợ giúp Betstop. Đường dây trợ giúp mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối (AEST/AEDT) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ quốc gia.

Trang web BetStop – the National Self-Exclusion Register™ 

1800 238 786

Phần mềm chặn cờ bạc

Phần mềm chặn chuyên dụng có thể ngăn việc truy cập vào tất cả các trang, máy chủ và ứng dụng cờ bạc trực tuyến trong một lần.

Quý vị cũng có thể muốn tự làm quen với các điều khiển tích hợp trên điện thoại di động, máy tính bảng, PC hoặc TV của mình.

Hội Chuyên gia Tư vấn Tài chính của Queensland (The Financial Counsellors’ Association of Queensland - FCAQ) là tổ chức phi lợi nhuận có các thành viên cung cấp dịch vụ tư vấn/trợ lý tài chính miễn phí và dễ tiếp cận cho người tiêu dùng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn. Vai trò của Chuyên gia Tư vấn Tài chính là cung cấp cho người tiêu dùng khả năng tiếp cận các dịch vụ hiệu quả, có trách nhiệm và không phán xét để hỗ trợ khách hàng giải quyết những khó khăn tài chính của họ.

Chuyên gia Tư vấn Tài chính theo định nghĩa thì làm việc độc lập và không thu phí dịch vụ.

fcaq.com.au

Dịch vụ Trợ giúp về Cờ bạc (Gambling Help Services) được tài trợ để cung cấp giáo dục cộng đồng miễn phí nhằm giảm tác hại của cờ bạc trong cộng đồng qua việc phòng ngừa từ ban đầu. Họ làm việc để nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cộng đồng để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của cờ bạc. 

Họ cũng cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các tụ điểm cờ bạc và nhân viên về cách xác định và ứng phó với những người đang bị tổn hại do cờ bạc. 

Cairns và Hinterland và Torres và Cape

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này do Cộng đồng UnitingCare cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Cairns 

19 Vallely Street,    
Freshwater, 4870 
Google Maps

07 4050 4988

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00
Trung & Trung Tây Queensland

Dịch vụ Trợ giúp Cờ bạc của khu vực này được cung cấp bởi Cộng đồng UnitingCare.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp về cờ bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng và ảo)
 • Tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Rockhampton

229 Musgrave Street    
North Rockhampton , 4701    
Google Maps

0498 000 817

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Gladstone

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, hãy liên hệ trực tiếp với dịch vụ để đặt lịch hẹn tại địa điểm này)    
25 Off Street    
Gladstone, 4680    
Google Maps

0498 000 817

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00
Darling Downs và Tây Nam Queensland

Dịch vụ Trợ giúp cờ bạc của khu vực này được cung cấp bởi Lifeline Darling Downs.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp; tiếp cận với Southern Downs, Western Downs, Charleville, Roma và St George; và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Toowoomba

33 Russell Street,  
Toowoomba, 4350 
Google Maps

1300 991 443

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-17:00
 • Thứ Tư: 9:00-17:00
 • Thứ Năm: 9:00-17:00
 • Thứ Sáu: 9:00-17:00
Gold Coast

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Robina

Robina Super Centre, Level 1,  
86-112 Robina Town Centre Drive  
Robina, 4227 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-19:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-19:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
Mackay

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Mackay

123 Victoria St,  
Mackay, 4740 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-18:30
 • Thứ Ba: 8:30-18:30
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-15:30
Metro Bắc (North Brisbane)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Cờ bạc (trực tiếp; tiếp cận cộng đồng [xem các địa điểm bên dưới]; ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Spring Hill

159 St Pauls Terrace    
Spring Hill, 4000  
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-20:00
 • Thứ Ba: 8:00-20:00
 • Thứ Tư: 8:00-20:00
 • Thứ Năm: 8:00-18:30
 • Thứ Sáu: 8:00-16:00

Strathpine

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, liên hệ trực tiếp với dịch vụ để lấy hẹn tại địa điểm này)    
The Hub   
481 Gympie Road   
Strathpine 4500 
Google Maps

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-20:00
 • Thứ Tư: 9:00-17:00
 • Thứ Năm: 9:00-20:00
 • Thứ Sáu: 9:00-16:00

Morayfield

(trung tâm tiếp cận cộng đồng, liên hệ trực tiếp với dịch vụ để lấy hẹn tại địa điểm này) 
Morayfield Health Hub,   
19/31 Dickson Rd, Suite 2  
Morayfield, 4506 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-16:30
 • Thứ Ba: 8:30-16:30
 • Thứ Tư: 8:30-16:30
 • Thứ Năm: 8:30-16:30
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
Metro Nam (Brisbane South, Logan và Beaudesert)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Eight Mile Plains

Unit 13/107 Miles Platting Road,    
Eight Mile Plains, 4113 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:00-20:00
 • Thứ Ba: 8:00-17:00
 • Thứ Tư: 8:00-20:00
 • Thứ Năm: 8:00-17:00
 • Thứ Sáu: 8:00-17:00
Sunshine Coast (bao gồm cả Gympie)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Maroochydore

Suite 2, 27 Evans Street,   
Maroochydore, 4558 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-18:00
 • Thứ Ba: 8:30-18:00
 • Thứ Tư: 8:30-18:00
 • Thứ Năm: 8:30-18:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:00

Gympie

trung tâm tiếp cận cộng đồng; liên hệ với dịch vụ cho các cuộc hẹn tại địa điểm này 
Gympie Health Hub,   
4/4 Horseshoe Bend   
Gympie, 4570 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Ba: 8:30-16:30
Townsville và Tây Bắc Queensland

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này do Centacare North Queensland cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp cờ bạc (trực tiếp, tiếp cận cộng đồng, ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Townsville

410 Ross River Road,  
Cranbrook, 4814 
Google Maps

1300 672 273

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-19:30
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30

Mount Isa

5 Miles Street,  
Mount Isa 4825 
Google Maps

1300 672 273

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-16:30
West Moreton (Ipswich)

Dịch vụ Hỗ trợ Đánh bạc của khu vực này được cung cấp bởi Relationships Australia Queensland.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn Trợ giúp Đánh bạc (trực tiếp và ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Ipswich

14 Brisbane Street,  
Ipswich 4305 
Google Maps

1300 364 277

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 9:00-17:00
 • Thứ Ba: 9:00-18:00
 • Thứ Tư: 9:00-18:00
 • Thứ Năm: 9:00-17:00
 • Thứ Sáu: 9:00-17:00
Wide Bay

Dịch vụ Trợ giúp Đánh bạc của khu vực này do Cộng đồng UnitingCare cung cấp.

Dịch vụ: 

 • Tư vấn trợ giúp cờ bạc (trực tiếp, ảo)
 • tự loại trừ
 • Giáo dục cộng đồng cờ bạc

Bundaberg

3a River Terrace  
Bundaberg 4670 
Google Maps

07 4153 8400

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Hervey Bay

94 Old Maryborough Road,  
Hervey Bay, 4655 
Google Maps

07 4191 3100

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Maryborough

276 Alice Street,  
Maryborough, 4650 
Google Maps

07 4122 9000

Giờ mở cửa
 • Thứ Hai: 8:30-17:00
 • Thứ Ba: 8:30-17:00
 • Thứ Tư: 8:30-17:00
 • Thứ Năm: 8:30-17:00
 • Thứ Sáu: 8:30-17:00

Sàng lọc Cờ bạc có Vấn đề, can thiệp ngắn và chương trình giới thiệu

Nếu quý vị làm việc trong lĩnh vực rượu bia và ma túy khác, sức khỏe tâm thần hay cộng đồng hoặc tổ chức y tế khác và muốn tìm hiểu về cách sàng lọc khách hàng về tác hại của cờ bạc, cung cấp các can thiệp ngắn và giới thiệu đến các dịch vụ trợ giúp và hỗ trợ chuyên nghiệp về cờ bạc, hãy liên hệ với Lives Lived Well để tìm hiểu về dịch vụ đào tạo miễn phí của họ.

Đào tạo Sàng lọc Cờ bạc

Trợ giúp và thông tin pháp lý miễn phí có sẵn từ Cơ quan Trợ giúp Pháp lý Queensland (Legal Aid Queensland).

Cơ quan Trợ giúp Pháp lý Queensland (Legal Aid Queensland)

Đường dây nóng

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều (AEST) trừ ngày lễ

1300 65 11 88

Đường dây nóng dành cho Người Thổ dân của Cơ quan Trợ giúp Pháp lý Queensland (Legal Aid Queensland Indigenous hotline)

1300 65 01 43

Dịch vụ Pháp lý dành cho Người Thổ dân và Dân đảo Torres (Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service - Qld)

ATSILS là tổ chức trợ giúp pháp lý dựa vào cộng đồng được thành lập vào năm 1972 để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền hợp pháp của Người Thổ dân và Dân đảo Torres. Đường dây nóng làm việc 24/7.

1800 012 255

Trang mạng của ATSILS

Đường dây nóng Tư vấn Pháp lý cho Thanh thiếu niên (Youth Legal Advice Hotline)

Thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi hoặc những người có vấn đề với Tòa án Trẻ em) có thể nói chuyện với luật sư và nhận tư vấn pháp lý miễn phí và bảo mật về:

 • quyền hợp pháp của họ
 • tại ngoại hầu tra
 • lựa chọn hoán cải hình phạt
 • xin đại diện pháp lý
 • bị cáo buộc phạm tội
 • xin trợ giúp pháp lý 
 • lo lắng về việc nói chuyện với cảnh sát
 • các vấn đề tư pháp thanh thiếu niên khác. 

Thứ Hai đến Thứ Năm 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, Thứ Sáu 8 giờ sáng đến Chủ Nhật 5 giờ chiều (ngoại trừ Thứ Sáu Tuần Thánh, Chủ Nhật Phục Sinh và Ngày Giáng Sinh).

1800 527 527

Talk to someone