Help us improve our self-help modules – complete this interview! Click to participate and receive a $30 voucher

Tulong sa Problema ng Nagsusugal (Gambling Help Queensland)

Ang Gambling Help Queensland ay libreng serbisyo na ibinibigay ng isang ugnayan ng mga espesyalistang ahensya na nakatalaga sa komunidad na nagbibigay ng payo at suporta sa mga taong nahihirapan dahil sa pagsusugal, ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Nagbibigay sila ng edukasyon sa komunidad, pagsasanay, at kalahok sa mga ugnayang gawain na nakatuon sa mga miyembro ng komunidad na interesadong maunawaan ang tungkol sa responsable at problematikong pagsusugal.

Gambling Help Queensland

Tulong sa mga wika maliban sa Ingles

Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, mayroong suporta para sa iba't-ibang mga kultura at wika sa komunidad.

Serbisyo sa Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete

Anong uri ng suporta ang hinahanap mo?

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong pagsusugal (o pagsusugal ng ibang tao) tumawag sa Gambling Helpline sa 1800 858 858 para sa libre at kumpidensyal na suporta 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kasama sa mga serbisyo ang:

 • pagpapayo sa telepono
 • suporta sa krisis
 • impormasyon at pagsangguni sa pinakamalapit na serbisyo ng Gambling Helppara sa harapang tulong.

Ang mga libreng serbisyo sa pagpapayo at suporta ay makukuha ng mga nagsusugal at kanilang mga pamilya at kaibigan sa buong Queensland. Ang pagpapayo ay maaaring ihatid nang harapan o sa pamamagitan ng isang di-harapan na pagpupulong

Cairns at Hinterland at Torres at Cape

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Cairns 

19 Vallely Street,    
Freshwater, 4870 
Google Maps

07 4050 4988

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm
Gitnang Queensland at Gitnang Kanluran

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Rockhampton

229 Musgrave Street   
North Rockhampton , 4701   
Google Maps

0498 000 325

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Gladstone

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
25 Off Street   
Gladstone, 4680   
Google Maps

0498 000 325

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm
Darling Downs at Timog Kanlurang

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng Lifeline Darling Downs.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal; outreach sa Southern Downs, Western Downs, Charleville, Roma at St George; at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Toowoomba

33 Russell Street,  
Toowoomba, 4350 
Google Maps

1300 991 443

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Mar: 9.00am-5.00pm
 • Miy: 9.00am-5.00pm
 • Huwebes: 9.00am-5.00pm
 • Biyernes: 9.00am-5.00pm
Gold Coast

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Robina

Robina Super Centre, Level 1,  
86-112 Robina Town Centre Drive  
Robina, 4227 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-7.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-7.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
Mackay

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Mackay

123 Victoria Street,  
Mackay, 4740 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-6:30pm
 • Mar: 8.30am-6.30pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-3.30pm
Hilagang rehiyon ng metropolitan (North Brisbane)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal; outreach [tingnan ang mga lokasyon sa ibaba]; virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Spring Hill

159 St Pauls Terrace   
Spring Hill, 4000 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-8.00pm
 • Martes: 8.00am-8:00pm
 • Miy: 8.00am-9:00pm
 • Huwebes: 8.00am-6.30pm
 • Biyernes: 8.00am-4.00pm

Strathpine

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
The Hub   
481 Gympie Road   
Strathpine 4500 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Martes: 9.00am-8.00pm
 • Miy: 9.00am-5.00pm
 • Huwebes: 9.00am-8.00pm
 • Biyernes: 9.00am-4.00pm

Morayfield

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
Morayfield Health Hub,   
19/31 Dickson Rd, Suite 2  
Morayfield, 4506 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-4.30pm
 • Martes: 8.30am-4.30pm
 • Miy: 8.30am-4.30pm
 • Huwebes: 8.30am-4.30pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
Katimugang rehiyon ng Metropolitan (Brisbane South, Logan at Beaudesert)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Eight Mile Plains

Unit 13/107 Miles Platting Road,    
Eight Mile Plains, 4113 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8:00am-8:00pm
 • Martes: 8.00am-5.00pm
 • Miy: 8.00am-8.00pm
 • Huwebes: 8.00am-5.00pm
 • Biyernes: 8.00am-5.00pm
Sunshine Coast (kabilang ang Gympie)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Maroochydore

Suite 2, 27 Evans Street,   
Maroochydore, 4558 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8:30am-6:00pm
 • Martes: 8.30am-6.00pm
 • Miy: 8.30am-6.00pm
 • Huwebes: 8.30am-6.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.00pm

Gympie

outreach hub; makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito 

Gympie Health Hub,   
4/4 Horseshoe Bend   
Gympie, 4570 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Martes: 8.30am-4.30pm
Townsville at Hilagang Kanlurang Queensland

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Centacare North Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach, virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Townsville

410 Ross River Road,  
Cranbrook, 4814 
Google Maps

1300 672 273

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Mar: 8.30am-7.30pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm

Mount Isa

5 Miles Street,  
Mount Isa 4825 
Google Maps

1300 672 273

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
West Moreton (Ipswich)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Ipswich

14 Brisbane Street,  
Ipswich 4305 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Martes: 9.00am-6.00pm
 • Miy: 9.00am-6.00pm
 • Huwebes: 9.00am-5.00pm
 • Biyernes: 9.00am-5.00pm
Wide Bay

Ang serbisyo ng Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Bundaberg

3a River Terrace  
Bundaberg 4670 
Google Maps

07 4153 8400

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Hervey Bay

94 Old Maryborough Road,  
Hervey Bay, 4655 
Google Maps

07 4191 3100

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Maryborough

276 Alice Street,  
Maryborough, 4650 
Google Maps

07 4122 9000

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Gamblers Anonymous

Isang pagsama-sama ng mga taong nagbabahagi ng kanilang karanasan, lakas at pag-asa sa isa't isa upang malampasan nila ang kanilang iisang problema at matulungan ang iba na makabangon mula sa problema ng pagsusugal.

https://gaaustralia.org.au/

Meetings in Queensland

Kids Helpline

Ang Kids Helpline ay isang libre, 24/7 na serbisyo sa pagpapayo sa telepono na makukuha ng mga kabataan na may edad 5-25 taon.

https://kidshelpline.com.au/

1800 55 1800

Suporta sa krisis ng Aboriginal at Torres Strait Islander

Ang 13 YARN ang unang pambansang linya ng suporta sa krisis para sa mga taong nakakaramdam ng pagkatalo o nahihirapang makayanan ang kanilang kalagayan. Nag-aalok sila ng isang kumpidensyal na one-on-one na pagkakataong makipag-usap sa isang Lifeline-trained Aboriginal & Torres Strait Islander Crisis Supporterna makakapagbigay ng suporta sa krisis 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

https://www.13yarn.org.au/

13 92 76

Isang mahusay na paraan upang magkaroon ng kontrol ay ang pagpapasya na harangan, ipagbawal o hadlangan ang iyong sarili mula sa isa o mahigit pang mga pinangalanang lugar ng pasugalan o sa mga online na serbisyo. Ito ay tinatawag na self-exclusion.

Makakatulong ang self-exclusion kung gusto mong gawing madalang, magliban o huminto nang tuluyan. Ikaw ang pipili ng lugar kung saang ayaw mong pumunta. Kahit sino ay maaaring gawin ito, at ito ay libre.

Lahat ng mga lisensyadong nagpapasugal sa Australya ay kinakailangang magbigay ng paraan upang matulungan kang ibukod ang iyong sarili.

Maaari mong ayusin ito nang direkta sa pamamagitan ng service o sa pamamagitan ng tagapayo tungkol sa suliranin sa pagsusugal sa 1800 858 858.

Paano ako makakakuha ng pagbubukod ng sarili?

Dapat kang tulungan ng mga nagpapasugal kung humiling ka ng pagbubukod ng sarili. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong pinakamalapit na Gambling Help Service upang matulungan kang magbukod nang malayuan mula sa isa o higit pang mga venue nang hindi na kailangang pisikal na pumasok sa isang venue.

Kung paano mo aayusin na maibukod ang iyong sarili ay depende kung paano ka nagsusugal. Tingnan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

Gambling Help Services (Mga Serbisyo sa Tulong sa Suliranin sa Pagsusugal) – pagbubukod nang malayuan

Matutulungan ka ng Gambling Help Services na magbukod nang malayuan mula sa isa o higit pang mga venue nang hindi kailangang pisikal na pumasok sa isang venue. 

Tutulungan ka ng isang kinatawan ng Gambling Help Service na kumpletuhin ang Self-exclusion notice (Form 3A), gayundin ang Authority and identification form, na magbibigay-daan sa Gambling Help Service na makipag-ugnayan sa mga venue sa ngalan mo. Ang mga venue ay magpapadala ng kopya ng nakumpletong Self-exclusion order (Form 3B) sa iyo at sa Gambling Help Service.

Ang self-exclusion ay magkakabisa kaagad at mananatili ito hanggang limang taon, ngunit mayroon kang cooling off period na 24 na oras.

Para sa mga detalye ng iyong pinakamalapit na Gambling Help Service, pindutin ang tab na ‘Counselling’ sa itaas o tawagan ang Helpline ng Pagsusugal sa 1800 858 858.

Mga Club, Otel at Outlet ng TAB

Depende sa venue, maaari mong piliing mahadlangan sa buong venue, gaming machine area, o aktibidad sa pagsusugal (kagaya ngKeno o TAB), o kumbinasyon ng mga lugar na ito.

Hilingin na kausapin ang Customer Liaison Officer o ang taong hinirang ng venue para tumulong sa pagbubukod ng sarili. Bibigyan ka ng taong ito ng mga porma para sa self-exclusion at mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng iyong lokal na serbisyo ng Gambling Help.

Kailangan mong magkumpleto ng isang Self-exclusion notice (Form 3A) at magbigay ng pinakabagong larawan kung hiniling. Itatala ng Customer Liaison Officer ang iyong mga detalye at bibigyan ka ng isang nakumpletong Self-exclusion order (Form 3B).

Ang pagbubukod ng sarili ay magkakabisa kaagad at mananatiling may bisa hanggang limang taon, ngunit mayroon kang cooling off period na 24 na oras.

Mga Casino

Kung pipiliin mong hadlangan ang iyong sarili sa isang casino, hilingin mo na makausap ang taong hinirang ng casino para tumulong sa pagbubukod ng sarili. Bibigyan ka ng taong ito ng mga porma ng pagbubukod ng sarili at mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na serbisyo sa Gambling Help.

Kailangan mong kumpletuhin ang Self-exclusion notice (Form 3A) na dapat may kalakip na pinakabagong larawan. Itatala ng Customer Liaison Officer ang iyong mga detalye at bibigyan ka ng nakumpletong Self-exclusion order (Form 3B).

Ang pagbubukod ng sarili ay magkakabisa kaagad at mananatili ito hanggang limang taon, ngunit mayroon kang cooling off period na 24 na oras.

Gold Lotto, Powerball at Oz Lotto

Upang malaman ang tungkol sa pagbubukod ng sarili mula sa mga produkto ng lotto, makipag-ugnayan sa 138 132 at hilingin na makipag-usap sa isang Responsible Play Liaison Officer, o bisitahin ang kanilang website.

Online at mobile na pagsusugal

Itinatag ng Pamahalaan ng Australia ang BetStop – The National Self-Exclusion Register™ bilang isang punto upang ibukod mula sa lahat ng anyo ng kinokontrol na online na pagsusugal sa Australia.

Bisitahin ang BetStop – The National Self-Exclusion Register™ upang irehistro ang iyong sariling kahilingan sa pagbubukod o maaari kang makipag-ugnayan sa helpline ng Betstop. Ang helpline ay bukas 9 am hanggang 9 pm (AEST/AEDT) Lunes hanggang Biyernes, maliban sa mga pambansang pista opisyal.

BetStop – The National Self-Exclusion Register™    
1800 238 786

Blocking software

Maaaring pigilan ng specialist blocking software ang paggamit sa lahat ng online na site ng pagsusugal, mga server at app sa minsanang hakbang lamang. Ang mga halimbawa ng mga serbisyo ay:

Maaari mo ring gawing pamilyar ang iyong sarili sa mga nakalagay (built-in) na kontrol sa iyong mobile, tablet, PC o TV.

Ang Financial Counsellors’ Association of Queensland (FCAQ) ay isang hindi pinagkakakitaang organisasyon kung saan ang mga miyembro ay nagbibigay ng libre at nakakagamit sa pinansyal na pagpapayo/paralegal na serbisyo para sa mga may mababang kita at mga nahihirapang konsyumer. Ang tungkulin ng Tagapayo sa Pananalapi ay magbigay sa mga konsyumer ng paggamit sa epektibo, may pananagutan at hindi mapanghusgang mga serbisyo upang tulungan ang mga kliyenteng malampasan ng kanilang mga problema sa pananalapi.

Ang mga Tagapayo sa pananalapi ay may pakahulugan na sila ay independyente at hindi naniningil ng bayad para sa serbisyo.

fcaq.com.au

Ang Gambling Help Services ay pinondohan upang magbigay ng libreng edukasyon sa komunidad upang mabawasan ang pinsala mula sa pagsusugal sa komunidad sa pamamagitan ng pangunahing pag-iwas (primary prevention). Nagsisikap silang madagdagan ang kamalayan at patatagin ang kakayahan ng komunidad na umiwas at bawasan ang pinsala mula sa pagsusugal. 

Nagbibigay din sila ng pagsasanay at suporta sa mga pasugalan (gambling venues) at kawani kung paano makikilala at tutugon sa mga taong nahihirapan dahil sa pagsusugal.

Cairns at Hinterland at Torres at Cape

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Cairns 

19 Vallely Street,    
Freshwater, 4870 
Google Maps

07 4050 4988

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm
Gitnang Queensland at Gitnang Kanluran

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Rockhampton

229 Musgrave Street   
North Rockhampton , 4701   
Google Maps

0498 000 817

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Gladstone

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
25 Off Street   
Gladstone, 4680   
Google Maps

0498 000 817

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm
Darling Downs at Timog Kanlurang

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng Lifeline Darling Downs.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal; outreach sa Southern Downs, Western Downs, Charleville, Roma at St George; at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Toowoomba

33 Russell Street,  
Toowoomba, 4350 
Google Maps

1300 991 443

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Mar: 9.00am-5.00pm
 • Miy: 9.00am-5.00pm
 • Huwebes: 9.00am-5.00pm
 • Biyernes: 9.00am-5.00pm
Gold Coast

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Robina

Robina Super Centre, Level 1,  
86-112 Robina Town Centre Drive  
Robina, 4227 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-7.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-7.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
Mackay

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Mackay

123 Victoria Street,  
Mackay, 4740 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-6:30pm
 • Mar: 8.30am-6.30pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-3.30pm
Hilagang rehiyon ng metropolitan (North Brisbane)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal; outreach [tingnan ang mga lokasyon sa ibaba]; virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Spring Hill

159 St Pauls Terrace   
Spring Hill, 4000 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-8.00pm
 • Martes: 8.00am-8:00pm
 • Miy: 8.00am-9:00pm
 • Huwebes: 8.00am-6.30pm
 • Biyernes: 8.00am-4.00pm

Strathpine

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
The Hub   
481 Gympie Road   
Strathpine 4500 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Martes: 9.00am-8.00pm
 • Miy: 9.00am-5.00pm
 • Huwebes: 9.00am-8.00pm
 • Biyernes: 9.00am-4.00pm

Morayfield

(outreach hub, direktang makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito)   
Morayfield Health Hub,   
19/31 Dickson Rd, Suite 2  
Morayfield, 4506 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-4.30pm
 • Martes: 8.30am-4.30pm
 • Miy: 8.30am-4.30pm
 • Huwebes: 8.30am-4.30pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
Katimugang rehiyon ng Metropolitan (Brisbane South, Logan at Beaudesert)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Eight Mile Plains

Unit 13/107 Miles Platting Road,    
Eight Mile Plains, 4113 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8:00am-8:00pm
 • Martes: 8.00am-5.00pm
 • Miy: 8.00am-8.00pm
 • Huwebes: 8.00am-5.00pm
 • Biyernes: 8.00am-5.00pm
Sunshine Coast (kabilang ang Gympie)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Maroochydore

Suite 2, 27 Evans Street,   
Maroochydore, 4558 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8:30am-6:00pm
 • Martes: 8.30am-6.00pm
 • Miy: 8.30am-6.00pm
 • Huwebes: 8.30am-6.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.00pm

Gympie

outreach hub; makipag-ugnayan sa serbisyo para sa mga appointment sa lokasyong ito 

Gympie Health Hub,   
4/4 Horseshoe Bend   
Gympie, 4570 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Martes: 8.30am-4.30pm
Townsville at Hilagang Kanlurang Queensland

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Centacare North Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, outreach, virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Townsville

410 Ross River Road,  
Cranbrook, 4814 
Google Maps

1300 672 273

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Mar: 8.30am-7.30pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm

Mount Isa

5 Miles Street,  
Mount Isa 4825 
Google Maps

1300 672 273

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-4.30pm
West Moreton (Ipswich)

Ang Serbisyo sa Tulong sa Pagsusugal ng rehiyong ito ay inihahatid ng Relationships Australia Queensland.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal at virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Ipswich

14 Brisbane Street,  
Ipswich 4305 
Google Maps

1300 364 277

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 9.00am-5.00pm
 • Martes: 9.00am-6.00pm
 • Miy: 9.00am-6.00pm
 • Huwebes: 9.00am-5.00pm
 • Biyernes: 9.00am-5.00pm
Wide Bay

Ang serbisyo ng Tulong sa Pagsusugal sa rehiyong ito ay inihahatid ng UnitingCare Community.

Mga Serbisyo: 

 • Pagpapayo sa Tulong sa Pagsusugal (sa personal, virtual)
 • Pagbubukod sa sarili
 • Edukasyon sa komunidad ng pagsusugal

Bundaberg

3a River Terrace  
Bundaberg 4670 
Google Maps

07 4153 8400

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Hervey Bay

94 Old Maryborough Road,  
Hervey Bay, 4655 
Google Maps

07 4191 3100

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Maryborough

276 Alice Street,  
Maryborough, 4650 
Google Maps

07 4122 9000

Mga oras ng pagbubukas
 • Lun: 8.30am-5.00pm
 • Martes: 8.30am-5.00pm
 • Miy: 8.30am-5.00pm
 • Huwebes: 8.30am-5.00pm
 • Biyernes: 8.30am-5.00pm

Programa sa pagsasala, sandaling pakikialam at pagrerekomenda ng Problematikong Pagsusugal. 

Kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga lugar na may alak at iba pang droga, sa kalusugang pangkaisipan o sa iba pang organisasyon sa komunidad o kalusugan at nais mong malaman kung paano masala ang inyong mga kliyente kung malubhang naaapektuhan ng pagsusugal, paano magbigay ng sandaling interbensyon at magsangguni sa espesyalistang tulong sa suliranin sa pagsusugal at mga suportang serbisyo, makipag-ugnayan sa Lives Lived Well upang malaman ang tungkol sa kanilang libreng serbisyo sa pagsasanay.

Gambling Screening Training

Legal Aid Queensland

May libreng impormasyong at tulong na pang-legal ang makukuha mula sa Legal Aid Queensland.

Legal Aid Queensland

Matatawagan

Makukuha mula Lunes hanggang Biyernes, ika-8:30 ng umaga hanggang ika-4:30 ng hapon (AEST) hindi kasama ang mga pista opisyal

1300 65 11 88

Legal Aid Queensland Indigenous hotline

1300 65 01 43

Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service (Qld)

Ang ATSILS ay isang organisasyon ng legal na pagtulong na nakabase sa komunidad na itinatag noong 1972 upang isulong at protektahan ang mga legal at karapatang pantao ng mga taong Aboriginal at Torres Strait Islander. Magagamit ang hotline 24/7.

1800 012 255

ATSILS Website

Youth Legal Advice Hotline (Hotline ng Payong Pang-Legal para sa Kabataan)

Ang mga kabataan (wala pang edad na 18 taon o ang mga taong may kaso sa Childrens Court) ay maaaring makipag-usap sa isang abogado at makakuha ng libre at kumpidensyal na payong pang-legal tungkol sa:

 • kanilang mga legal na karapatan
 • piyansa
 • mga ibat-ibang mapagpipilian
 • pagkuha ng legal na representasyon
 • pinaparatangan ng isang pagkakasala
 • pag-aaplay para sa tulong sa legal 
 • mga alalahanin tungkol sa pakikipag-usap sa pulis
 • iba pang mga isyu hinggil sa hustisya para sa kabataan. 

Lunes hanggang Huwebes ika-8 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi, Biyernes ika-8 ng umaga hanggang Linggo ika-5 ng hapon (maliban sa Biyernes Santo, Linggo ng Pagkabuhay at Araw ng Pasko).

1800 527 527

Talk to someone